Sukces Delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Wietnamie

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych (USSH, Wietnamski Uniwersytet Narodowy) w Hanoi trwa już ponad 10 lat, a szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum międzynarodowym.

W tym roku, w dniach 1-2 listopada w Hanoi, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Healthy behavior in modern society", której organizatorami byli: Uniwersytet Gdański, USSH oraz Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Hanoi. Przewodniczącą komitetu naukowego była prof. Małgorzata Lipowska wraz z prof. Nguyễn Hữu Thụ, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego była prof. Joanna Różycka-Tran (UG), wraz z prof. Nguyễn Văn Kim (USSH) i dr Nguyễn Doãn Phương (Narodowy Instytut Zdrowia w Hanoi). Patronat honorowy konferencji objęli Rektorzy obydwu uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Tadeusz Dmochowski oraz Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Mariola Bidzan.

Konferencja obejmowała szeroki i ciekawy zakres tematyczny, zaprezentowano prawie 50 wystąpień dotyczących tematyki zachowań zdrowotnych człowieka we współczesnym społeczeństwie. Sympozja skupiające naukowców i praktyków z Europy i Azji miały na celu wymianę zainteresowań, pomysłów i doświadczeń z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem takich jak: psychologia, nauki społeczne, medycyna czy ekonomia. Oprócz zapewnienia kompleksowego obrazu zachowań zdrowotnych, zaprezentowane zostały również kwestie związane z polityką i systemami opieki zdrowotnej w różnych krajach. Przewodniczący konferencji podkreślili, że zachowania zdrowotne są obecnie problemem globalnym, dlatego konieczna jest współpraca w celu wymiany doświadczeń, przy jednoczesnym promowaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Najciekawsze wystąpienia zostały opublikowane w specjalnym numerze tematycznym Health Psychology Report „When West meets East: Healthy Behaviour in Modern Society”, pod redakcją gościnną prof. Joanny Różyckiej-Tran i prof. Trương Thị Khánh Hà.

W ramach konferencji odbyło się też oficjalne spotkanie pomiędzy władzami obydwu uczelni, mające na celu wzmocnienie i ukierunkowanie dalszej współpracy akademickiej, przy wsparciu Ambasady RP w Hanoi, reprezentowanej przez Pana Amabasadora Wojciecha Gerwela. Władze Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Tadeusz Dmochowski, Prodziekan WNS UG ds. Nauki prof. Małgorzata Lipowska oraz Dyrektor Instytutu Psychologii Mariola Bidzan. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Joanna Różycka-Tran i dr Paweł Jurek z Instytutu Psychologii UG oraz prof. Mariusz Lipowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz kpt ż.w. Trần Anh Quân z Akademii Morskiej w Gdyni.

W ramach aktywności przed-konferencyjnych odbyło się również wiele wykładów, z różnych dziedzin wiedzy: prof. Tadeusz Dmochowski wygłosił wykład na temat relacji rosyjsko-chińskich, prof. Małgorzata Lipowska wygłosiła wykład na temat najnowszej klasyfikacji zaburzeń klinicznych dzieci, prof. Mariola Bidzan przedstawiła psychologiczne problemy związane z dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a dr Paweł Jurek i prof. Różycka-Tran poprowadzili całodniowy warsztat metodologiczny. Wśród uczestników konferencji znalazła się też doktorantka UG mgr Paulina Anikiej.

Rektor USSH prof. Phạm Quang Minh wyraził opinię, że współpraca UG z USSH jest najbardziej owocną współpracą spośród wszystkich europejskich partnerów uczelni.

Celem dalszego rozszerzania współpracy, prof. Tadeusz Dmochowski odbył oficjalne spotkanie z Prorektorem USSH prof. Nguyễn Văn Kim w temacie potencjalnej współpracy historycznej i politologicznej. Rozmowa dotyczyła wspólnych wydarzeń historycznych i politycznych w dziejach Polski i Wietnamu, takich jak relacje z sąsiadami (Rosja, Chiny), Droga do Wolności, wpływ morza i lasów na przebieg wydarzeń historycznych, czy wpływ zmian społecznych (migracje ludności ze wsi do miast) na rozwój sytuacji politycznej w kraju.

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego efektywnie współpracują też z innymi wietnamskimi uczelniami, w ramach umów bilateralnych. Jedno z seminariów naukowych odbyło się w Instytucie Psychologii Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w Hanoi, gdzie prof. Joanna Różycka-Tran oraz dr Paweł Jurek dyskutowali o kulturowych uwarunkowaniach zachowań społecznych.

Władze uczelni Uniwersytetu Gdańskiego spotkały się również z władzami Uniwersytetu Nauk Społecznych i Humanistycznych w Ho Chi Minh City w Wietnamie reprezentowanego przez Rektor prof. Ngô Thị Phương Lan, w celu podpisania kolejnej umowy bilateralnej o współpracy akademickiej.

Oficjalne spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2019 w siedzibie USSH HCMC w Saigonie. Władze uczelni reprezentowała Prodziekan UG prof. Małgorzata Lipowska oraz Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Mariola Bidzan. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Joanna Różycka-Tran z Instytutu Psychologii oraz Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, prof. Mariusz Lipowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, oraz kpt ż.w. Trần Anh Quân z Akademii Morskiej w Gdyni. Pierwszy projekt z zakresu psychologii organizacji pod kierunkiem dr Pawła Jurka jest już w trakcie realizacji.

Oprócz podpisywania umów z uczelniami partnerskimi, Uniwersytet Gdański wspiera inne uczelnie gdańskie w nawiązywaniu współpracy z Wietnamem. W dniu 31 października 2019 roku, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UG ds. Nauki prof. Małgorzata Lipowska, prof. Joannę Różycka-Tran z Instytutu Psychologii UG oraz kpt ż.w. Trần Anh Quân z Centrum Studiów Azji Wschodniej UG aktywnie wspierali podpisanie umowy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a Departamentem Sportu Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki w Wietnamie. Umowa została podpisana przez Przewodniczącego Departamentu Vương Bích Thắng oraz Rektora AWFiS w Gdańsku prof. Waldemara Moskę, reprezentowanego przez prof. Mariusza Lipowskiego, przy wsparciu Ambasady RP w Hanoi w osobie Ambasadora Wojciecha Gerwela oraz Macieja Duszyńskiego, kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego. Jest to wyjątkowe wydarzenie, gdyż niezwykle rzadko dochodzi do podpisania przez Ministerstwo Wietnamu umowy międzynarodowej bezpośrednio z uczelnią.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Wietnamem, czy realizacją wspólnych projektów badawczych, serdecznie zapraszamy!

Biuro Promocji UG