Wymiany i wspólne badania – współpraca z gruzińskim Uniwersytetem Akaki Tsereteli

Współpraca

Uniwersytet Gdański podpisał pięcioletnią umowę o współpracy z Uniwersytetem Akaki Tsereteli w Gruzji. Uczelnie oficjalnie rozpoczęły wspólne działania w obszarze edukacji, mobilności i nauki. 

Nowo zawarte porozumienie zakłada wymianę studentów I i II stopnia, doktorantów, naukowców i pracowników administracyjnych. Obie uczelnie zobowiązały się także do dzielenia informacji i materiałów, które leżą w ich wzajemnym zakresie zainteresowań. Współpraca zaowocować może również organizacją kursów, szkoleń czy konferencji. 

Podczas spotkania władze obu uczelni omówiły możliwe kierunki współpracy, rozpoczynając od działań w zakresie turystyki historycznej i organizacji wspólnej szkoły letniej, która mogłaby odbyć się w kolejnym roku.  

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski, prof. Shalva Kirtadze

Od lewej: prof. Piotr Stepnowski, prof. Shalva Kirtadze

Uniwersytet Akaki Tsereteli reprezentowali Rektor uczelni prof. Shalva Kirtadze, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ATSU prof. Mamuli Buchukchishvili, Dyrektor Centrum Informatycznego ATSU mgr Nodari Tsagareishvili oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej ATSU David Gegetchkori. Goście z Gruzji przyjechali na zaproszenie INNOCAMP PL i Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku na konferencję twinningową poświęconą dobrym praktykom w inkluzji uchodźców i edukacji przedsiębiorczej.  

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Podczas wizyty INNOCAMP PL reprezentował były pracownik Wydziału Nauk Społecznych UG dr Adam Jagiełło-Rusiłowski.

Warto dodać, że umowa między dwiema uczelniami przewiduje także wspólne publikacje i badania naukowców z UG i ATSU, a nawet możliwości zorganizowania kierunku w j. angielskim z podwójnym dyplomem.

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG