Immunoterapia nowotworów. Współpraca UG z Uniwersytetem Maltańskim

Współpraca Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Maltańskim – to główny temat spotkania online, które odbyło się 20 kwietnia 2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Theodore Hupp, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz prof. Alfred J. Vella, Rektor Uniwersytetu Maltańskiego, dr Justyne Caruana, Minister Edukacji Malty, Owen Bonnici, Minister ds. Rozwoju, Innowacji i Koordynacji Strategii Post-Covid Malty.

Tematem spotkania było partnerstwo instytucjonalne ustanowione między Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Maltańskim, w tym między Wydziałem Stosowanych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Maltańskiego i Centrum Medycyny Molekularnej i Biobankowania ze strony Malty oraz Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, będącym wspólną jednostką utworzoną przez Uniwersytet Gdański w Polsce i Uniwersytet Edynburski w Wielkiej Brytanii.

Interdyscyplinarne szkolenia i wymiana w ramach programu ERASMUS, wspólne projekty rozwojowe, wspólne programy studiów i seminaria oraz współpraca naukowo-badawcza, umożliwią naukowcom pogłębienie prowadzonych badań nad immunoterapią nowotworów.

Immunoterapia nowotworów jest formą leczenia raka, która wykorzystuje siłę własnego układu odpornościowego pacjenta do zapobiegania, kontrolowania i eliminowania nowotworów. Obecne wysiłki międzynarodowej społeczności badawczej wskazują, że immunoterapia ma potencjał, by stać się bardziej precyzyjną, spersonalizowaną, skuteczną formą leczenia, cechującą się znacznie mniejszą liczbą skutków ubocznych niż obecnie stosowana chemioterapia.

Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego wyraził przekonanie, że zawiązana współpraca w obszarze immunologii nowotworów jest początkiem wielu nowych wspólnych projektów w przyszłości.

Prof. Ted Hupp, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, podkreślił, że cieszy się ze współpracy z ekspertami z Malty  i ich istotnego wkładu do wspólnie prowadzonych prac. - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi jest centrum doskonalenia skupionym na badaniach interdyscyplinarnych. Ta współpraca jest kluczowym krokiem w naszej wspólnej globalnej wizji stymulowania wymiany wiedzy i umożliwiania nowych odkryć w badaniach nowotworów – dodał.

Prof. Alfred J. Vella, rektor Uniwersytetu Maltańskiego, nazwał wydarzenie ważnym krokiem we wspieraniu współpracy badawczej w dziedzinie immunologii nowotworów i szczepionek przeciwnowotworowych, który może ostatecznie zrewolucjonizować leczenie raka.

Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Maltański intensywnie współpracują na wielu płaszczyznach w konsorcjum 6 partnerów w ramach programu ERASMUS+ w inicjatywie SEA-EU – Europejski Uniwersytet Nadmorski.

Minister ds Edukacji, Justyna Caruana, oraz Minister ds. Badań, Innowacji I Strategii Post-Covid, Owen Bonnici, reprezentujący Maltę, podkreślił wagę tej współpracy dla rozwoju doskonałości naukowej Malty oraz wymiany wiedzy dla dobrostanu społeczeństwa.

oprac. Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy