List Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Piotra Gwizdały na zakończenie roku akademickiego

Szanowni Państwo,

w październiku rozpoczynaliśmy rok akademicki 2019/2020 przekonani, że po zmianach wynikających z zapisów nowej ustawy czeka nas spokojny czas wypełniony doniosłymi wydarzeniami naukowymi i artystycznymi związanymi z obchodami jubileuszu 50-lecia powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Jednak dzisiaj, gdy zmierzamy do końca okazuje się, że był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Konieczność przeprowadzania zajęć online, utrudnione prowadzenie badań naukowych, zdalne spotkania gremiów naukowych – wszystko to wymagało zwiększonego wysiłku, zaangażowania, poświecenia czasu, często kosztem rodziny i bliskich.

Za to wielkie zaangażowanie, wsparcie okazywane studentom, współpracę i wszystkie Państwa wspaniałe inicjatywy na rzecz naszej Uczelni gorąco Państwu dziękuję. Dziękuję również za wspaniałą postawę  wszystkich członków naszej uniwersyteckiej społeczności, za wzajemne wsparcie w zakresie nauczania zdalnego, pomoc wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a szczególnie partnerskim instytucjom i społeczności naszego regionu. Czas pandemii to bardzo trudny egzamin, który cały czas musimy zdawać, Państwa postawa w tym czasie jest godna uznania.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego po raz kolejny obdarzyła mnie zaufaniem wybierając na kolejną kadencję. To wielki zaszczyt, ale także zobowiązanie. Będę kontynuował swoją rektorską misję starając się sprostać nowym, trudnym wyzwaniom. Zrównoważony rozwój naszej Uczelni w zakresie prowadzenia badań naukowych, dydaktyki i inwestycji oraz poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej społeczności ale też całego regionu to priorytety nowej kadencji.

Piękny czas jubileuszu 50-lecia naszej Alma Mater został nieoczekiwanie przerwany, zdążyliśmy jednak opublikować kilka wartościowych książek z Państwa nieocenionym udziałem, odbyło się wiele spotkań i koncertów. Rocznicowe uroczystości zostały przeniesione na marzec 2021 i mam nadzieję, że będzie to już czas spokoju oraz wspaniałego nastroju do świętowania. Już dziś na taki wolny od bieżących trosk jubileusz Państwa zapraszam.

Mam także nadzieję, że czas wakacji będzie dla Państwa wytchnieniem i zebraniem sił na nowy rok akademicki i wszyscy, w zdrowiu z nową energią spotkamy się na inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

 

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

          dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG

 

List rektora UG w wersji PDF

Biuro Rzecznika Prasowego