Wizyta władz UG w Przedszkolu Uniwersyteckim

W poniedziałek 16 września przedstawiciele władz Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili nowo powstałe Przedszkole Uniwersyteckie, które znajduje się na terenie kampusu Oliwa. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów UG, ale również otwartą dla dzieci rodziców spoza uczelni. W pracy wychowawczej i dydaktycznej są stosowane elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia, według której zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Placówka jest przeznaczona dla 28 dzieci, obecnie ma 16 podopiecznych.

Na początku wizyty przybyli goście – Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Kanclerz UG dr Mirosław Czapiewski i Kierownik Działu Pracowniczych Spraw Socjalnych Krzysztof Gołąb wraz z Dyrektor Przedszkola dr Katarzyną Kmita-Zaniewską przecięli symbolicznie wstęgę. Później dzieci oprowadziły gości po wszystkich pomieszczeniach przedszkola. Zwieńczeniem spotkania było wspólne siedzenie w kręgu i rysowanie. Kanclerz UG przeczytał dzieciom bajkę.

O przedszkolu

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacją objęte są dzieci urodzone w latach 2013 - 2016. Przedszkole przeznaczone jest dla 28 dzieci. Utworzone zostaną w sumie dwa oddziały przedszkolne, skupiające dzieci w różnym wieku. Każdy oddział jest powierzony opiece dwóch nauczycieli. W przedszkolu znajdują się dwie starannie zaprojektowane i komfortowo wyposażone sale dydaktyczne oraz sala do zajęć ruchowych i artystycznych. Obok budynku mieści się ogrodzony plac zabaw i boisko. Dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.

Przedszkole świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, przez cały rok kalendarzowy, z przerwą w miesiącu sierpniu.

Czesne za jeden miesiąc wynosi 600 zł. Do czesnego doliczana będzie opłata za wyżywienie. Żywienie w przedszkolu odbywa się systemem cateringowym.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA UNIWERSYTECKIEGO

Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego. Jest miejscem, w którym dzieci są badaczami – aktywnymi w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej przez wychowawców, rodziców, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentantów lokalnej społeczności oraz inne podmioty funkcjonujące w okolicy Przedszkola.

 

Reggio Emilia

W pracy wychowawczej i dydaktycznej stosujemy elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. Praca nauczyciela z dzieckiem opiera się na zaufaniu i tworzeniu więzi.

 

Przestrzeń edukacyjna

W Przedszkolu Uniwersyteckim istotną rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Przemyślane, zaplanowane wnętrza i sposób wykorzystania materiałów edukacyjnych (tzw. loose parts) rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, rozwijają samodzielność, zaangażowanie dziecka w proces uczenia się oraz sprzyjają budowaniu relacji. Otoczenie i zgromadzone materiały prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.

 

Przyroda, ruch, zabawa

Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze. Środowisko naturalne staje się zatem scenerią zorganizowanych zajęć edukacyjnych oraz miejscem indywidualnego i zespołowego uczenia się, opartego na zabawie. Swobodna zabawa zajmuje szczególne miejsce w rytmie życia przedszkola – doceniamy jej niezwykły potencjał i walory edukacyjne.

 

Rodzina i społeczność lokalna

Pragniemy budować wspólnotę edukacyjną społeczności dzieci i dorosłych – wyzwolić zaangażowanie nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Dzieci i rodzice są współorganizatorami przedszkolnej codzienności – przedszkole jest ich miejscem.

 

Projekty edukacyjne

Pracujemy metodą projektów – inicjowanych przez dzieci i przez dorosłych. Naszym celem jest dostarczanie dzieciom bodźców, które sprawią, że nowa wiedza i umiejętności będą trwalsze. Każde dziecko realizuje program współtworzony z nauczycielem, który wzmacnia potencjał dziecka i podąża za jego zainteresowaniami.

 

Edukacja artystyczna i językowa

Zapewniamy dzieciom możliwość nieskrępowanego obcowania z kulturą i jej tworzenia, z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Poprzez edukację artystyczną, muzykę, plastykę, taniec i dramę, dzieci wzmacniają pewność siebie, rozwijają kreatywność, własny język i własną formę ekspresji. W przedszkolu realizujemy rozszerzony blok zajęć w języku angielskim.

 

Informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/przedszkole

Kontakt: przedszkole@ug.edu.pl

Dyrektor Przedszkola Uniwersyteckiego – Katarzyna Kmita-Zaniewska: kmita.zaniewska@ug.edu.pl

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Biuro Rzecznika Prasowego UG