List Rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego

Drodzy Studenci i Doktoranci

 

Przechodzimy w ostatnich dniach czas trudnej próby. Na nowo musimy organizować nasze życie zawodowe, a często także osobiste. To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność za naszych studentów, doktorantów, pracowników, za naszych bliskich i rodziny.

Starając się sprostać konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, podjęliśmy wiele działań ułatwiających codzienną pracę. To często decyzje trudne, w których trzeba uwzględniać dobro całej naszej uniwersyteckiej wspólnoty, ale także indywidulne potrzeby wielu różnych osób i ich trudną życiową sytuację.

Dzięki zaangażowaniu naszych wykładowców na Uniwersytecie Gdańskim aż 75 procent zajęć odbywa się zdalnie. Ogromne okazało się wsparcie Centrum Informatycznego oraz samych nauczycieli akademickich, którzy przygotowali szkolenia online w zakresie odpowiednich narzędzi informatycznych. W trosce o zdrowie do niezbędnego minimum ograniczyliśmy pracę administracji na terenie Uniwersytetu, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania uczelni. Cały zespół rektorski, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotował rozwiązania w obszarach funkcjonowania uczelni, kształcenia i nauki. Na wydziałach i w jednostkach UG online odbywają się spotkania, na których wypracowywane są konieczne w obecnym okresie decyzje.

W poczuciu społecznej odpowiedzialności, jako akademicka wspólnota, pomagamy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Przekazaliśmy specjalistyczną aparaturę, termocyklery Light Cycler 480 II, które zwiększają możliwości przeprowadzania testów wykrywania zakażeń koronawirusem. Jeden został przekazany Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, a  dwa kolejne, wraz z dodatkowym sprzętem, Szpitalowi Marynarki Wojennej, należącemu do sieci krajowych szpitali jednoimiennych. Przekazana aparatura pozwoli na uruchomienie diagnostyki molekularnej w kierunku Covid-19 w przyszpitalnym laboratorium.

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego są członkami eksperckich gremiów i zespołów naukowych, pomagających zwalczać zagrożenie COVID-19, a jednocześnie w mediach wyjaśniają, na czym to zagrożenie polega, weryfikując krążące mity i półprawdy. Funkcjonuje na UG bezpłatna pomoc psychologiczna, opieką zostali objęci seniorzy UG, którym pomagają studenci z kół naukowych i organizacji studenckich, a wykładowcy przygotowali dla nich wykłady i warsztaty online na czas tej trudnej izolacji. Nasi studenci jako wolontariusze pomagają bezdomnym i potrzebującym.

Wszystkie te przedsięwzięcia, i na miarę obecnej sytuacji sprawne działanie uczelni, nie byłyby możliwe bez pomocy naszych pracowników, naukowców, studentów i doktorantów. Ogromnie dziękuję wszystkim, całej naszej akademickiej wspólnocie, a jednocześnie każdemu z Państwa oddzielnie, za wielkie zaangażowanie i wielkie serca, za wysiłek, zrozumienie i cierpliwość.

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, szczególny rodzinny czas, którego nie uda nam się spędzić tak, jakbyśmy chcieli, ale myślami będziemy z bliskimi.  Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, ale także wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudów. Niech te święta, mimo wszystko, będą czasem radości, spokoju i nadziei.

Jestem głęboko przekonany, że jako akademicka wspólnota wyjdziemy z tego trudnego doświadczenia wzmocnieni.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego