Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 8.10.2020 r.

8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora.

Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o jedność uniwersyteckiego środowiska. Przypomniał o inicjatywie powołania Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który tworzą Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, wyrażając nadzieję, że będzie to forum dalszej współpracy i integracji środowiska akademickiego.

Obrady Senatu poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zastępujący Rektora UG. W czasie posiedzenia odbyła się dyskusja nt. bieżącej sytuacji Uczelni, Senatorowie wysłuchali oświadczenia Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedyskutowano kwestie prawne związane z wyborem nowego Rektora UG. Prof. dr hab. Mariusz Bogusz, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW), przedstawił kalendarium związane z procedurą wyborczą. W pierwszej kolejności odbędą się wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE), następnie przewodniczący UKE stwierdzi wygaśnięcie mandatu Rektora UG, po czym zostanie uruchomiona procedura wyborów nowego Rektora. Intencją zarówno Senatu, jak i UKW jest przeprowadzenie wyborów możliwie najszybciej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postanowieniami Statutu i Ordynacji Wyborczej UG.

Senatorowie zadecydowali także o konieczności podjęcia specjalnej uchwały, która po przyjęciu przez Senat zostanie przekazana społeczności akademickiej.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się w formie hybrydowej, aby umożliwić udział w obradach wszystkim Senatorom. Część osób uczestniczyła w posiedzeniu na Sali Senatu UG, a część wzięła udział w obradach zdalnie – poprzez aplikację MS Teams. Taka forma posiedzenia została zaproponowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 8.10.2020 r.

Biuro Rzecznika Prasowego