życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa procedura związana z wyborami Rektora Uczelni. Zapraszamy do śledzenia komunikatów. Komunikaty dotyczące wyborów Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 1. Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował prorektorów, 25.11.2020 2. Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, 23.11.2020 3. Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyła się kampania wyborcza, 17.11.2020 4. Deklaracja prof. dra hab.…
życie akademickie
Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem…
życie akademickie
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO   Z DNIA 13 MARCA 2020 r. Po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego, z uwagi na konieczność ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem,  odwołuję zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. (wtorek) na godz. 09:00. Nowy…