Wybory Rektora -odwołanie zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 
Z DNIA 13 MARCA 2020 r.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego, z uwagi na konieczność ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem, 

odwołuję zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów
zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. (wtorek) na godz. 09:00.

Nowy termin zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem będzie wybór Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020 – 2024, zostanie podany do wiadomości w późniejszym okresie na stronie: Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Mariusz Bogusz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Biuro Organizacji i Legislacji UG