Informacje związane z wyborami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz z aktualną sytuacją na Uczelni