Informacje związane z wyborami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz z aktualną sytuacją na Uczelni [AKTUALIZACJA 25.11]

Na Uniwersytecie Gdańskim trwa procedura związana z wyborami Rektora Uczelni. Zapraszamy do śledzenia komunikatów.

Komunikaty dotyczące wyborów Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował prorektorów, 25.11.2020

2. Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, 23.11.2020

3. Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyła się kampania wyborcza, 17.11.2020

4. Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim, 13.11.2020

5. List do społeczności akademickiej prof. Piotra Stepnowskiego, 09.11.2020

6. Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydatów na stanowisko Rektora UG, 06.11.2020

7. Kandydaci na Rektora UG w Radiu Mors, 05.11.2020

8. Programy wyborcze kandydatów na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024, 30.10.2020

9. Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Rektora UG, 28.10.2020 

10. Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UG, 08.10.2020

11. Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG, 02.10.2020

12. Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim:

1. Decyzje w sprawie możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę oraz „Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim”

2. Postępowanie dot. habilitacji byłego Rektora UG dra hab. Jerzego Gwizdały

3. Komunikat dot. wynagrodzenia byłego Rektora UG po złożeniu mandatu

4. Komunikat dot. działań podejmowanych przez Uniwersytet Gdański w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Rektora UG oraz postępowania dyscyplinarnego 

5. Uchwała nr 81/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  9 października 2020 roku w sprawie oświadczenia Senatu UG kadencji 2020-2024 w związku z informacjami o możliwości popełnienia czynu uchybiającego godności nauczyciela akademickiego przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG

 

Dodane przez Biuro Rzecznika Prasowego