Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował prorektorów

Dwoje nowych prorektorów i dwóch już urzędujących – to skład władz rektorskich w UG. Wybrany w poniedziałek, 23.11.2020 r. na rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył nominacje swoim zastępcom. To kolejna zmiana we władzach uczelni. Powołani zostali także nowi kanclerz i kwestor.

Nominacje zostały wręczone 25 listopada 2020 r., a nowi prorektorzy, kanclerz i kwestor UG zostali przedstawieni na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 26 listopada 2020 r.

Prof. Piotr Stepnowski objął stanowisko rektora w miniony poniedziałek. Wybrany głosami elektorów UG dokonał zmian na stanowisku kanclerza i kwestor. Nowym kanclerzem został mgr Jacek Jętczak, wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Na stanowisko kwestor powołana została mgr Marzena Wojtaszko, również od wielu lat pracująca w UG. – Do obojga mam zaufanie, wiele lat współpracowałem zarówno z panią Marzeną Wojtaszko, jak i panem Jackiem Jętczakiem i doceniam to, co dotychczas zrobili dla uczelni – powiedział rektor prof. Piotr Stepnowski.

Natomiast 25.11.2020 r. rektor wręczył nominacje dwóm dotychczasowym prorektorom. Jednym z nich jest dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który pozostał na dotychczasowym stanowisku Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia. Drugim – kontrkandydat prof. Piotra Stepnowskiego w wyborach rektora – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Dotychczas pełnił on funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, obecnie jego zakres obszaru działań został nieco zmodyfikowany przez nowo wybranego rektora, który powołał go na stanowisko Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Rektor prof. Piotr Stepnowski: - Wielokrotnie powtarzałem, również podczas kampanii, że cenię prof. Krzysztofa Bielawskiego. Cieszę się, że zgodził się pracować razem ze mną dla dobra naszej uczelni.

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (z Wydziału Prawa i Administracji UG), która objęła stanowisko Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej pełniła w ostatnim czasie funkcję prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji,  tak jak prof. dr hab. Wiesław Laskowski (z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz  Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych), który objął stanowisko Prorektora ds. Badań Naukowych rezygnując z pracy na dotychczasowym stanowisku prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

- Zarówno pani prof. Anna Jurkowska-Zeidler, jak i pan prof. Wiesław Laskowski to doświadczeni naukowcy, którzy sprawowali już wcześniej funkcje organizacyjne i zarządcze. Wierzę, że razem stworzymy zespół, który wypracuje lepsze standardy w naszej uczelni w każdej dziedzinie, co z kolei przełoży się na wyższe oceny UG nie tylko w rankingach, ale przede wszystkim wśród społeczności akademickiej – podsumował rektor prof. Piotr Stepnowski.

Jak stwierdzili nowo powołani prorektorzy, kanclerz oraz kwestor – praca w zespole rektora Uniwersytetu Gdańskiego jest powodem do dumy i jednocześnie wyzwaniem. Podziękowali również za okazane im zaufanie.

Wręczenie nominacji / fot. S. Ciszek
Dodane przez Biuro Rzecznika Prasowego