życie akademickie
Rektor prof. Piotr Stepnowski i Kanclerz mgr Jacek Jętczak zapraszają pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na indywidualne spotkania. Dyżury odbywać się będą w piątki w godz. 8.00 – 12.00. W sprawach pracowniczych można spotkać się z Rektorem lub Kanclerzem po uprzednim umówieniu emailem lub telefonicznym w sekretariacie: Rektora – nr tel. 58 523 2407, email: rektor@ug.edu.pl Kanclerza – nr tel. 58 523 2008, email:…
życie akademickie
Dwoje nowych prorektorów i dwóch już urzędujących – to skład władz rektorskich w UG. Wybrany w poniedziałek, 23.11.2020 r. na rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył nominacje swoim zastępcom. To kolejna zmiana we władzach uczelni. Powołani zostali także nowi kanclerz i kwestor. Nominacje zostały wręczone 25 listopada 2020 r., a nowi prorektorzy, kanclerz i kwestor UG zostali przedstawieni…