Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wybiera Kolegium Elektorów UG.

Zgłaszanie kandydatów na elektorów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Kolegium Elektorów i przesłanie go do Biura Organizacji i Legislacji UG do 9 października 2020 r.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams 22 października 2020 r.

Po ustaleniu składu Kolegium Elektorów Uczelniana Komisja Wyborcza ustali szczegółowy harmonogram wyboru Rektora UG.

Więcej informacji i oświadczenie kandydata do pobrania: https://ug.edu.pl/o_uczelni/wladze/wybory_organow_uniwersytetu

Biuro Rzecznika Prasowego