Decyzje w sprawie możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę oraz „Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim”

Szanowni Państwo,

Na prośbę pełniącego obowiązki Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztofa Bielawskiego przekazuję informacje o kolejnych działaniach podjętych przez Pana Profesora dotyczących sprawy możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz „Deklarację prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim” 

Jednocześnie informuję, że obaj kandydaci na Rektora UG – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski przygotowują program przeciwdziałania naukowej nierzetelności. O swoich działaniach będą informować już po wyborach Rektora UG, które odbędą się 23 listopada 2020 r.

Na stronie UG została zamieszczona „Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim”, w której czytamy: 

„Wydarzenia związane z zarzutami o kradzież własności intelektualnej wymagają podjęcia stanowczych kroków. Trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości na zasadach pełnej przejrzystości i obowiązujących przepisów prawa. Mogę zapewnić, że w sytuacji, która dotknęła naszą społeczność, wdrożone zostały odpowiednie dla wagi sprawy procedury i działania.” 

Pełny tekst deklaracji pod linkiem

Działania i decyzje w sprawie możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę

 • 12 listopada 2020 r. pełniący obowiązki Rektora UG prof. Krzysztof Bielawski, jako zawiadamiający, otrzymał informację o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dochodzenia w sprawie przywłaszczenia autorstwa części cudzych utworów, tj. o czyn z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypominamy, że Uniwersytet Gdański, po uzyskaniu dokumentów z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 15 października 2020 r. złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jerzego Piotra Gwizdałę
   
 • 13 listopada 2020 r. pełniący obowiązki Rektora UG prof. Krzysztof Bielawski podjął kroki w celu zawieszenia dra hab. Jerzego Gwizdały w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, pismo zostało wysłane do zainteresowanego. Prof. Krzysztof Bielawski podjął taką decyzję, gdy upewnił się, iż prokuratura, wszczynając postępowanie przygotowawcze, uwiarygodniła podejrzenie popełnienia przestępstwa.
   
 • Wcześniej dr hab. Jerzy Gwizdała, decyzją pełniącego obowiązki Rektora UG, został odsunięty od kierowania Katedrą Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania UG
   
 • Przypominamy, że na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego, postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Edukacji i Nauki. Pismo o możliwości popełnienia czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela wraz z prośbą o podjęcie stosownych czynności zostało wysłane 1 października 2020 r. do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka
 • Przypominamy również, że na wniosek pełniącego obowiązki Rektora UG prof. Krzysztofa Bielawskiego, 22 października 2020 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse UG podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Rady Wydziału Zarządzania UG z 26 października 2011 o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Jerzemu Gwizdale.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 16 listopada 2020 r.

dodane na stronie przez: Biuro Rzecznika Prasowego