Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim

Wydarzenia związane z zarzutami o kradzież własności intelektualnej wymagają podjęcia stanowczych kroków. Trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości na zasadach pełnej przejrzystości i obowiązujących przepisów prawa. Mogę zapewnić, że w sytuacji, która dotknęła naszą społeczność, wdrożone zostały odpowiednie dla wagi sprawy procedury i działania.

Stoi przed nami wielkie wyzwanie wypracowania skutecznych narzędzi i procedur, które w przyszłości wyeliminują pokusę nieuczciwego zachowania.

W świetle tego zadania chciałbym już dzisiaj zadeklarować intencję powołania CENTRUM OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, które będzie miało charakter think tanku, skupiającego w sobie najlepsze kompetencje naszej społeczności i pracującego nad stworzeniem, wdrożeniem oraz monitorowaniem zasad, które staną się tarczą, chroniącą nas przed łamaniem standardów.

Do zadań CENTRUM OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ należeć będą:

  • opracowanie wytycznych i reguł dobrego postępowania w zakresie ochrony własności intelektualnej dla pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów,
  • monitoring przestrzegania wspomnianych wytycznych i reguł,
  • cykliczne szkolenia dla wszystkich nauczycieli akademickich oraz wybranych pracowników administracyjnych Uniwersytetu z zakresu ochrony własności intelektualnej,
  • obowiązkowe zajęcia praktyczne i teoretyczne dla studentów i doktorantów z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Na potrzeby działania Centrum powołany zostanie zespół ekspertów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz etyki, wyposażony w odpowiednie narzędzia informatyczne i wsparcie strukturalne Uczelni.

Już dzisiaj gorąco zachęcam do współpracy przy tym projekcie wszystkich pracowników, ale również studentów. Jestem pewien, że wspólnie uda nam się stworzyć skuteczną barierę dla niechcianych incydentów.

Kilka dni dzieli nas od wyborów nowego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wierzę, że bez względu na ostateczne wskazanie Elektorów, nasza Uczelnia podoła trudnemu wyzwaniu, przed którym stanęła.
 

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

dodane na stronę przez: Biuro Rzecznika Prasowego