Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydatów na stanowisko Rektora UG

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego,  5 listopada 2020 roku,  Rada UG przedstawiła dwie zgłoszone przez społeczność akademicką Uczelni kandydatury na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2020-2024.

Obaj zgłoszeni kandydaci – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski uzyskali pozytywną opinię Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Wybory Rektora UG, zgodnie z uchwalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą kalendarzem, odbędą się 23 listopada 2020 roku. Ze względu na pandemię głosowanie odbędzie się poprzez aplikację MS Teams.

Obecnie trwają wyborcze spotkania kandydatów z poszczególnymi wydziałami i grupami pracowniczymi UG. Wspólne spotkanie kandydatów z całą społecznością Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 16 listopada.

Na stronie UG „Aktualności” oraz  „Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego” znajdują się programy wyborcze kandydatów oraz informacje związane z procedurą wyborczą na Uniwersytecie Gdańskim.

https://ug.edu.pl/news/pl/458/informacje-zwiazane-z-wyborami-rektora-uniwersytetu-gdanskiego-oraz-z-aktualna-sytuacja-na-uczelni

https://ug.edu.pl/o_uczelni/wladze/wybory_organow_uniwersytetu

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rzecznika Prasowego