dr hab. prof. UG Tomasz Tadeusz Koncewicz, 2019 Fernand Braudel Fellow członkiem Editorial Board of the Oxford Encyclopaedia of EU law

26 października 2019 r. w College of Europe w Brugi odbyło się pierwsze spotkanie Editorial Board of the Oxford Encyclopaedia of EU Law, którego jednym z członków jest prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow Oxford Encyclopaedia of EU Law jest sztandarowym projektem Oxford University Press, którego ambicją jest przedstawienie stanu wiedzy i badań oraz kierunków ewolucji prawa europejskiego. 

W skład Editorial Board wchodzi 22 przedstawicieli doktryny prawa europejskiego z całej Europy, którym powierzono opracowanie 22 haseł głównych (tzw. 0 - level entries) i zbudowanie wokół nich struktury haseł szczegółowych. W ramach Editorial Board Prof. UG Tomasz Tadeusz Koncewicz jest odpowiedzialny za hasło główne ”European Values”.  Prof. UG Tomasz Tadeusz Koncewicz jest jedynym członkiem Editorial Board z Europy Wschodniej.

Biuro Promocji