Międzydziedzinowe studia na UG. Pierwsza rekrutacja.

logo MISHiS

Piętnaście miejsc czeka na kandydatów podczas pierwszej rekrutacji na Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISH-S ) na UG. – Ich historia w Polsce pokazuje, że studia te cieszą się dużym prestiżem w świecie akademickim, a także dużym zainteresowaniem wśród kandydatów – wyjaśnia dr hab. Sławomir Leśniak prof. UG, koordynator MISH-S na UG.

Model studiów MISH-S (lub MISH jeśli nie obejmują nauk społecznych) funkcjonuje od wielu lat (na  Uniwersytecie Warszawskim od 1992 r.) na wszystkich dużych uniwersytetach w Polsce. MISH-S nawiązuje do studiów Liberal arts and sciences w USA i na zachodnich uniwersytetach  jak np. w Amsterdamie, Oxfordzie czy Freiburgu.  

To propozycja dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych, które trudno zaspokoić w ramach jednego kierunku studiów. Powstała dla studentów, którzy są gotowi podjąć współodpowiedzialność za tok i kształt swoich studiów.

Dlatego w ramach MISH-S student realizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego oraz z opiekunem naukowym/tutorem układa indywidualny plan studiów. Pod okiem tutora pisze pracę roczną, podobną do pracy naukowej. - Taki model studiów odpowiada na wyzwania współczesności. Stanowi również realizację idei uniwersytetu – podkreślają organizatorzy.

Absolwent MISH-S zdobywa kompetencje na kierunku wiodącym (z którego uzyskał licencjat lub magisterium), wzbogacone o elementy interdyscyplinarne i metodologię różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. - Jednym z celów jest rozwinięcie umiejętności „ruchomego” i wielowymiarowego myślenia. Pozwala również na rozwiązywanie problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym w oryginalny sposób – przekonują organizatorzy.

Dzięki temu absolwent MISH-S aktywnie współpracuje w zespołach, w których odgrywa różne role. Potrafi działać wielotorowo i jest przygotowany do zmian. Będzie znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych. Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.  

- Te studia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Zależy to także od wielkości ośrodka akademickiego. Na przykład  w Warszawie jest bardzo dużo kandydatów, a w Toruniu mniej – wyjaśnia dr hab. Sławomir Leśniak prof. UG, koordynator MISH-S na UG. - Na UG będzie to pierwsza rekrutacja. Przygotowujemy 15 miejsc – dodaje.

Absolwent otrzyma dyplom kierunku wiodącego UG wraz z suplementem MISH-S, w którym wyszczególnione są wszystkie zajęcia wielokierunkowe z indywidualnego planu studiów, które weszły w pulę wymaganych 180 ECTS. W ramach MISH-S na UG będzie można otrzymać dyplom na 39 kierunkach na Wydziałach: Historycznym, Filologicznym, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Ekonomicznym, Zarządzania i Oceanografii i Geografii.

Więcej informacji na stronie: https://mishis.ug.edu.pl

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG