Studenci Uniwersytetu Gdańskiego laureatami Programu BioLAB

BioLAB logo

Polsko-Amerykańska komisja Fulbrighta opublikowała listę laureatek i laureatów Programu BioLAB 2021-2022. W gronie 42 zwycięzców, którzy odbędą roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków badawczych w USA, znaleźli się studenci z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Chemii UG.

Program BioLAB przeznaczony jest dla studentek i studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych oraz medycznych. Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.” Stypendyści i stypendystki programu BioLAB biorą też aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę.

Na roczny staż do jednego z czterech renomowanych ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych wyjedzie 42 studentów i studentek w tym, aż 3 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród laureatów z naszej uczelni znaleźli się:

- Przemysław Bartnik z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – staż w Oklahoma Medical Research Foundation. Przemysław Bartnik jest w trakcie pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG.

- Aleksandra Raszplewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – staż w University of Virginia. Laureatka jest w trakcie pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem dr Katarzyny Grzyb.

- Wojciech Gogacz z Wydziału Chemii UG – staż w University of Chicago. Wojciech Gogacz jest studentem ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Biznes chemiczny. Jest magistrantem w Katedrze Chemii Biomedycznej, a jego zainteresowaniami naukowymi jest szeroko rozumiana chemia peptydów i białek oraz biologia molekularna związana z procesem biosyntezy białek.

W ramach tegorocznej edycji do Programu wpłynęło 78 kompletnych wniosków. Rekrutacja składała się z dwóch etapów: oceny formalnej i merytorycznej elektronicznego wniosku zgłoszeniowego oraz rozmów z komisją kwalifikacyjną. Z powodu pandemii rozmowy odbyły się w całości przez Internet. W tym roku można było wyjechać do jednego z czterech renomowanych ośrodków badawczych w USA: Oklahoma Medical Research Foundation; University of Chicago; University of Texas, Southwestern Medical oraz Center University of Virginia.

Nabór wniosków na rozpoczęcie stażu w roku akademickim 2022-2023 zostanie uruchomiony w październiku 2021 roku.

Więcej informacji

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG