Cyfrowa platforma PeptAIm – innowacja w opracowywaniu testów diagnostycznych

PeptAIm

Ponad 5,6 miliona dla 2 spin-offów UG: QSAR LAB i NANOEXPO oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej na stworzenie cyfrowej platformy umożliwiającej projektowanie i opracowywanie molekularnych testów diagnostycznych, zarówno dla znanych chorób jak i nowo pojawiających się, takich jak COVID-19.

Dwie pomorskie spółki - QSAR Lab i NanoExpo oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej otrzymały grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości ponad 5,6 mln złotych w ramach konkursu na finansowanie innowacyjnych działań badawczo-rozwojowych.

W obliczu nowych, błyskawicznie rozprzestrzeniających się chorób, takich jak COVID-19, szybkie opracowanie testów diagnostycznych może pomóc w opanowaniu epidemii i złagodzeniu jej negatywnych skutków wobec człowieka i gospodarki. Kluczem do opracowania takich testów jest znalezienie białek, które połączą się ze specyficznymi dla danej choroby patogenami (np. wirusami, czy bakteriami). Projekt pomorskich spółek ma na celu stworzenie oprogramowania opartego na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, którego zadaniem będzie właśnie wytypowanie takich par receptor-ligand, charakteryzujących się wysokim powinowactwem i dopasowaniem. Selekcja takich peptydów jest niezbędna do opracowania testów diagnostycznych, które pozwalałyby na selektywne wykrywanie określonych białek. Oprogramowanie charakteryzować się będzie szerokim spektrum zastosowań, takich jak diagnostyka patogenów wirusowych, bakteryjnych, ale także diagnostyka chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych.

Projekt jest konsekwencją synergii różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia cenionych specjalistów. Przy tworzeniu serca projektu – czyli specjalistycznego algorytmu, zastosowane będą metody uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI), które znacznie obniżą koszt, czas i moc obliczeniową potrzebną do przeprowadzenia analiz.

QSAR Lab Sp. z o.o. to spółka z sektora badań i rozwoju (B+R), oferująca szereg specjalistycznych usług z zakresu chemii obliczeniowej. Jej założycielami są pracownicy naukowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Badania, które wykonuje firma bazują na metodach chemii komputerowej . Zespół QSAR Lab tworzą specjaliści z zakresu chemii i bioinformatyki, nanotechnologii, toksykologii oraz rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) dla chemii, farmacji i sektora BioMed.

NanoExpo Sp. z o.o.  to również spółka typu B+R, która oferuje szereg usług z zakresu biotechnologii: bioinżynierii, nanotechnologii, diagnostyki molekularnej, wirusologii, hodowli komórkowych i toksykologii. Trzonem NanoExpo jest wysoce wykwalifikowana kadra badawcza posiadająca wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. na Uniwersytecie Gdańskim. Szeroka sieć kontaktów naukowych NanoExpo pozwala na nowatorskie i interdyscyplinarne podejście do prowadzonych badań oraz usług.

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum badań biomedycznych. Działalność IBMM koncentruje się na prowadzeniu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym i podstawowym. Zakres tematyczny działalności IBMM obejmuje m.in. biotechnologię, medycynę, diagnostykę, biologię molekularną oraz inżynierię materiałową.

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG