Znaczenie płci w rozwoju karier naukowych w kontekście pandemii COVID-19

ResBios

Gender & career development versus COVID-19 – to drugi z serii ResBios Open Dialogue webinar dedykowany zagadnieniom odpowiedzialnych badań i innowacji ze szczególnym uwzględnieniem równości szans.

Webinar Gender & career development versus COVID-19 odbędzie się 28 maja 2021 roku w godzinach 15.00 – 16.30. Spotkanie poprowadzą dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG z Instytutu Psychologii i dr Magdalena Żadkowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Webinar odbędzie się w ramach realizowanego na UG z programu UE Horyzont 2020 projektu RESBIOS  Responsible Research and Innovation Grounding Practices in Biosciences.

Drugi webinar z serii spotkań ResBios Open Dialogue dedykowany zagadnieniom odpowiedzialnych badań i innowacji ze szczególnym uwzględnieniem równości szans. Tym razem webinar dotyczyć będzie znaczenia perspektywy płci w rozwoju karier naukowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej wpływu na środowisko pracy kobiet i mężczyzn.

Webinar odbędzie się w języku angielskim.

REJESTRACJA na wydarzenie

Więcej informacji: ResBios Webinar.

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG