Uniwersytet Gdański wśród uczelni o najwyższym poziomie wyszczepień pracowników i studentów

Według informacji Ośrodka Przetwarzania Informacji przygotowanych na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia obecnie w Uniwersytecie Gdańskim w pełni zaszczepionych jest 91 proc. pracowników prowadzących zajęcia ze studentami. Z podanych danych wynika, że zaszczepionych jest również 87,8 proc. doktorantów UG, zarówno kontynuujących naukę w szkołach doktorskich, jak i na studiach doktoranckich. Jak podaje Gazeta Wyborcza – Olsztyn Uniwersytet Gdański znajduje się  na trzeciej pozycji pod względem zaszczepionych studentów po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Według danych OPI zaszczepionych jest 81,2 proc. studentów UG. 

Dane te wskazują, że członkowie uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej szeroko korzystali z organizowanych przez uczelnię możliwości szczepień, które kilkakrotnie były organizowane przy współpracy z podmiotami medycznymi Trójmiasta: Szpitalami Pomorskimi, Podmiotem Medycznym Copernicus oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Nie bez wpływu na ten wysoki wynik miało stałe podnoszenie wiedzy na temat przestrzegania zasad reżimu sanitarnego  i przypominanie o konieczności  ich stosowania.

Informacja dotyczy wyłącznie studentów, doktorantów oraz pracowników zarejestrowanych w systemie POL-on.

OK
ZP