Prof. Krystyna Bieńkowska - Szewczyk o szczepieniach ochronnych podczas VACCINE FORUM

Prof. Krystyna Bieńkowska - Szewczyk, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed uczestniczyła w roli eksperta w VACCINE FORUM - pierwszej edycji wydarzenia w całości dedykowanego tematyce szczepień ochronnych, mającego na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w obszarze szczepień ochronnych.

Sytuacja pandemii SARS-CoV-2 całkowicie przearanżowała cały dotychczasowy układ we wszystkich obszarach naszego życia. Uwidoczniła jak ważna jest profilaktyka oraz kwestia szczepień ochronnych całego społeczeństwa. Niewątpliwie możemy mówić o przełomie w polityce zdrowotnej oraz w systemie szczepień ochronnych. Podczas jednego dnia Kongresu grono wybitnych ekspertów dyskutowało m.in. nad kwestią jak pandemia wpłynęła na gospodarkę oraz relacje międzyludzkie?

Relacja z wydarzenia: VACCINE FORUM

oprac.MNG/ZP