Warsztaty laboratoryjne dla szkół średnich

W dniach 13-17 stycznia 2020 w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbywają się warsztaty dla uczniów szkół średnich „Mały wielki świat drobnoustrojów”.

Jest to pilotażowy program warsztatowy skierowany do uczniów 2 klas o profilu biologiczno- chemicznym, realizowany jako jedno z działań projektu STARBIOS2 mającego na celu włączać różne grupy społeczne i edukować w oparciu o idee odpowiedzialnych badań i innowacji.

Grupa 12 uczniów z 6 szkół średnich z województwa pomorskiego biorąca udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych z dziedziny mikrobiologii. poznaje tajniki pracy w uniwersyteckim laboratorium. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób hodować bakterie i grzyby, jak obsłużyć podstawowy sprzęt laboratoryjny – wagi, pHmetry, ezy, głaszczki, autoklawy, jak uzyskać DNA, jak wyglądają komórki bakteryjne pod mikroskopem i poznają wiele innych ciekawych zagadnień. Pod okiem ekspertów samodzielnie  przygotują m.in. pożywki stałe i płynne do hodowli bakterii/grzybów, samodzielnie wyhodują bakterie i grzyby, wyizolują DNA bakteryjne i przeprowadzą liczne eksperymenty.

Warsztaty prowadzą: dr Wojciech Śledź, dr Agata Motyka- Pomagruk, mgr Weronika Babińska, pracownicy Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, które jest jedynym laboratorium na Uniwersytecie Gdańskim pracującym zgodnie z systemem zarządzania jakością wg. normy ISO 17025. Oprócz usług analitycznych i diagnostycznych oferowanych podmiotom gospodarczym, instytutom badawczym czy uczelniom wyższym, zespół laboratorium pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej prowadzi także działalność dydaktyczną, której realizowane obecnie warsztaty są ważnym elementem.

Oferta warsztatów dla młodzieży spotkała się z dużym zainteresowaniem, w związku z czym zespół planuje przygotować kolejną serię warsztatów na większą skalę w następnych miesiącach.

Biuro Promocji