życie akademickie
Na czym polega asertywna komunikacja? Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z komunikacji realizowane w ramach projektu SUMED - Sustainable multidimensional media contents, które odbędą się 19 stycznia między 10:00 a 13:00 na Wydziale Nauk Społecznych. Zajęcia poprowadzi dr Dorota Godlewska-Werner z Instytutu Psychologii UG, doświadczona trenerka i ekspertka w zakresie…
życie akademickie
Szukasz pierwszej poważnej pracy i nie wiesz od czego zacząć? Zastanawiasz się co zrobić, by być atrakcyjnym na rynku pracy? Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i trzema innymi biurami karier pomorskich uczelni zapraszają do udziału w projekcie pt. Międzyuczelniana Akademia Kompetencji (MAK), podczas…
życie akademickie
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą skorzystać ze szkolenia pt. „Zarządzanie karierą”, w całości sfinansowanego przez uczelnię ze środków unijnych. Podczas warsztatów zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: personal branding i networking, mocne i słabe strony osobowości, zachowania asertywne, techniki komunikacji interpersonalnej oraz sposoby…
życie akademickie
Na bezpłatne warsztaty online doskonalące umiejętności języka niemieckiego zaprasza ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego Centrum Herdera UG  we współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie. Warsztaty w języku niemieckim na poziomie B1 poprowadzi mgr Zbigniew Zembrzuski - pracownik Centrum Herdera i Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt współfinansowany jest przez Instytut Goethego w…
nauka
W dniach 13-17 stycznia 2020 w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbywają się warsztaty dla uczniów szkół średnich „Mały wielki świat drobnoustrojów”. Jest to pilotażowy program warsztatowy skierowany do uczniów 2 klas o profilu biologiczno- chemicznym, realizowany jako jedno z działań projektu STARBIOS2 mającego na…