Komunikacja bez przemocy dla nauczycieli akademickich i doktorantów - bezpłatne warsztaty

Na czym polega asertywna komunikacja? Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z komunikacji realizowane w ramach projektu SUMED - Sustainable multidimensional media contents, które odbędą się 19 stycznia między 10:00 a 13:00 na Wydziale Nauk Społecznych. Zajęcia poprowadzi dr Dorota Godlewska-Werner z Instytutu Psychologii UG, doświadczona trenerka i ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju zawodowego. Zgłoszenia należy kierować do 18 stycznia na e-mail: beata.derkacz@ug.edu.pl

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i doktorantów w zakresie budowania asertywnej komunikacji oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w pracy ze studentami, prowadzeniu dyskusji i w czasie zawodowych kontaktów. Kontekstem jest m.in. współczesna debata związana z tematyką zrównoważonego rozwoju: tolerancja, akceptacja inności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska, a także media jako narzędzia komunikacji.

Warsztat jest bezpłatny. Zapisy do 18 stycznia br., e-mail: beata.derkacz@ug.edu.pl

Data: 19 stycznia między 10:00-13:00

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych, sala C213-C214, kampus UG w Gdańsku-Oliwie, ul. Jana Bażyńskiego 4.

Program

1.       Asertywna komunikacja

  • Skuteczne wzorce komunikacji
  • Bariery komunikacyjne
  • Strategie komunikacji bez przemocy (m.in. na przykładach związanych ze zrównoważonym rozwojem: jak rozmawiać bez przemocy i wzbudzania poczucia winy?)
  • Prawa asertywności
  • Wyrażanie opinii (m.in. media społecznościowe jako narzędzia upowszechniania opinii)
  • Wyrażanie pochwał i uwag krytycznych

 

2.       Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

  • Przyczyny konfliktów
  • Niekonstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów
  • Konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów (na wybranych przykładach, m.in. związanych z ochroną środowiska)
  • Podejście konfrontacyjne w celu rozwiązywania problemów

 

DWG

Dorota Godlewska-Werner - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowo zainteresowana rozwojem pracowników, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi w organizacjach oraz szeroko rozumianym przywództwem. Naukę łączy z praktyką, współpracując z organizacjami jako konsultantka, trenerka i coach wspierająca rozwój kompetencji miękkich. Jest absolwentką projektu Masters of Didactics realizowanego w Ghent University oraz Advanced Qualifications in Teaching realizowanego przez University of Groningen w ramach POWER, a także kursów „Tutoring akademicki” i „Tutoring akademicki dla praktyków” realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim.

oprac. MJ/ZP