Bezpłatne warsztaty dla studentów z zakresu kompetencji miękkich

Zdjęcie poglądowe

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą skorzystać ze szkolenia pt. „Zarządzanie karierą”, w całości sfinansowanego przez uczelnię ze środków unijnych. Podczas warsztatów zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: personal branding i networking, mocne i słabe strony osobowości, zachowania asertywne, techniki komunikacji interpersonalnej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich to doskonały sposób na rozwój osobistych umiejętności i kompetencji społecznych.

- Szkolenia bazują na praktycznych ćwiczeniach z zakresu komunikacji, autoprezentacji, negocjacji czy radzenia sobie ze stresem. Są to zajęcia, do których nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, przydają się natomiast w niemal każdej branży i na każdym stanowisku – mówi Krzysztof Michalski z Biura Karier UG, który poprowadzi warsztaty. - Uczestniczący w warsztacie studenci będą też mogli skorzystać, w ramach projektu ProUG, z konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego jak i z sesji coachingowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z Biura Karier UG.

Szkolenie składa się z czterech paneli. Podczas pierwszego uczestnicy poznają strategie marketingowe inwestowania w budowanie reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Następnie nabędą umiejętność eksponowania swoich mocnych stron osobowości tak, aby korzystniej prezentować swoją osobę jako partnera dla innych, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w kontaktach zawodowych. Poznają też jak dostrzegać, rozpoznawać i rozwijać swoje mocne strony. W stosunku do słabych stron nabędą wiedzę na temat tego, jak zminimalizować negatywne wrażenia i podkreślać pozytywne strony. W dalszej części warsztatów omówione zostaną zachowania asertywne, czyli takie, które oznaczają korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Rozróżnione zostaną również techniki i elementy asertywnej odmowy. W czasie warsztatów omówione zostanie również zagadnienie radzenia sobie ze stresem – uczestnicy nauczą się, jak rozpoznawać stres w różnych ujęciach. Poznają oznaki stresu oraz techniki jego zmniejszania. Grupy przeprowadzą szereg ćwiczeń mających na celu praktyczne zastosowanie technik i metod (krótko i długotrwałych)  radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Nauczą się również rozróżniać stres w sferach fizjologii, myślenia, emocji, zachowań czy filozofii życiowej oraz poznają rodzaje stresorów, jakie mogą na nich wpływać.  W ostatniej części warsztatów studenci poznają techniki komunikacji interpersonalnej to, w jaki sposób nadawać komunikat oraz go odbierać. Poznają różnice pomiędzy aktywnym i biernym słuchaniem oraz podejmą dyskusje na temat barier komunikacyjnych. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia z tematyki komunikacji niewerbalnej oraz werbalnej. Dodatkowo przeprowadzony zostanie test, który określi role, jakie każdy z uczestników ma w grupie.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

- Często bywa tak, że po ukończeniu studiów ubiegamy się o wymarzoną posadę, konkurując z kandydatami bardziej doświadczonymi, którzy mają obycie biznesowe i posiadają pewien zakres kompetencji miękkich. Warto przyjść na nasze szkolenie i dać sobie szansę na zdobycie tej wiedzy już teraz, by w przyszłości móc po nią po prostu sięgnąć – dodaje Krzysztof Michalski.

Zapisy na warsztaty: 

I TERMIN – 28.10.2021 (czwartek)

II TERMIN –  19.11.2021 (piątek)

III TERMIN – 26.11.2021 (piątek)

Pierwszeństwo mają studenci objęci projektem ProUG, pozostali chętni zobowiązani są wypełnić załącznik 12 i zał. 13 – dokumenty przystąpienia do Projektu (dostępne u prowadzącego). O miejscu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji w Biurze Karier UG

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG