Naukowcy wzywają do powołania europejskiej fundacji humanitarnej

Prof. Ewa Łojkowska

Prof. Ewa Łojkowska

Czworo polskich naukowców, w tym prof. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, członkini Rady Uniwersytetu Gdańskiego, znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym. List podpisało 75 europejskich badaczy z 15 krajów.

List otwarty został opublikowany na stronie czasopisma ‘Nature’. Naukowcy wzywają do powołania Europejskiej Fundacji Zapobiegania Kryzysom Środowiskowym i Zdrowotnym (European Foundation for the Prevention of Environmental and Health Crises).

„Nowa instytucja byłaby podobna do Fundacji Billa i Melindy Gatesów założonej w Seattle 20 lat temu. Potrzebowałaby od europejskich filantropów wkładu w wysokości 20 mld EUR. Z pomocą niezależnego naukowego komitetu doradczego rada donatorów wspierałaby badania technologii i terapii zwalczających epidemie i zagrożenia dla środowiska, które pojawią się w przyszłości” – czytamy w liście.

Według sygnatariuszy listu kryzys związany z epidemią COVID-19 pokazał, że w obliczu katastrofy systemy administracji publicznej poszczególnych krajów często nie są w stanie adekwatnie i szybko odpowiedzieć w skali Europy na pojawiające się zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, medyczną, czy badawczą. Wszelkie dane wskazują, że obecna pandemia jest tylko preludium dla przyszłych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu oraz środowiska naturalnego, kluczowe wydaje się stworzenie elastycznego i efektywnego systemu pozwalającego na międzynarodową pomoc najbardziej potrzebującym. Zjednoczenie wysiłków europejskich darczyńców pod egidą jednej fundacji pozwoliłoby zmienić świat w obliczu kryzysu.

List jest sygnowany przez naukowców reprezentujących różne dziedziny, włączając w to laureatów Nagrody Nobla oraz przedstawicieli najlepszych europejskich uniwersytetów.

Dokument ze strony polskiej podpisany został przez prof. dr. hab. Józefa Dulaka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ewę Łojkowską (Uniwersytet Gdański), prof. dr. hab. Jana Potempę (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Pyrcia (Uniwersytet Jagielloński).

Inicjatorem listu otwartego, opublikowanego na stronach prestiżowego czasopisma ‘Nature’, jest wybitny uczony francuski, prof. Francis-Andre Wollman, dyrektor naukowy w Instytucie Biologii Fizyczno-Chemicznej Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Paryżu. Celem sygnatariuszy listu, zajmujących się badaniami naukowymi w wielu różnych dziedzinach nauki, jest stworzenie Fundacji, która pozwoli na wygenerowanie dużej sumy pieniędzy, pochodzącej od fundatorów z różnych krajów europejskich, niezależnie od sytuacji politycznej w krajach, w których żyją. Podpisałam ten apel, ponieważ uważam, że Fundacja, która będzie działać ponad granicami, solidarnie zaspakajając potrzeby społeczeństw wszystkich państw, ma duże szanse, aby rozwiązywać najważniejsze współczesne problemy zdrowotne, żywnościowe i klimatyczne. Takiej europejskiej solidarności, w obliczu obecnego i przyszłych kryzysów wszyscy dzisiaj potrzebujemy – wyjaśnia prof. Ewa Łojkowska.

Źródło

Zespół Prasowy UG