Badania naukowców z MWB UG i GUMed potwierdziły obecność „brytyjskiego genotypu” wirusa na Pomorzu

zdjęcie poglądowe

W związku z rozpoczynającym się krajowym programem monitorowania zmienności wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, naukowcy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (MWB) Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem dra Łukasza Rąbalskiego wykonali pilotażowe wysokowydajne opracowanie pełnych sekwencji genomów pandemicznego koronawirusa. Badania potwierdziły obecność „brytyjskiego genotypu” wirusa w dwóch oddalonych od siebie powiatach. Wariant wirusa o potencjalnie większej możliwości rozprzestrzeniania się został wyizolowany z próbek pobranych w dniach 8-13 stycznia 2021 roku. Analiza próbek pod kątem genetycznym rozpoczęła się 26 stycznia.

Wstępne przygotowanie i charakterystyka próbek zostało zrealizowane w Laboratorium Hematologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz w Pracowni Biologii Molekularnej Diagnostyka sp. z o.o. w Gdańsku. Pilotażowa, pogłębiona analiza genetyczna w województwie pomorskim będzie kontynuowana również w nadchodzącym tygodniu przy włączeniu się kolejnych jednostek np. Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Na szczeblu krajowym program będzie koordynowany przez prof. dra hab. Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,  a w skład grupy roboczej  wejdą również inne instytucje i firmy. Działania naukowców mają za zadanie szybką identyfikację nowych oraz monitorowanie rozprzestrzeniania się poznanych już wcześniej, potencjalnie szkodliwych, mutacji w genomie wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej brytyjski wariant genetyczny wykryto u osób zakażonych z województw małopolskiego i mazowieckiego.

W międzynarodowej bazie danych GISAID, kolekcjonującej informacje o genomach, znajduje się 522 wpisów z Polski z czego 97 z województwa pomorskiego. Badania  genetyczne zostały podjęte w laboratoriach gdańskim i krakowskim  już na początku pandemii.  MWB UG i GUMed po zakończeniu pilotażu i uruchomieniu programu monitorowania zmienności wirusa SARS-CoV-2 w Polsce może dostarczać około 300 sekwencji genetycznych tygodniowo.

Dr Łukasz Rąbalski