dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, laureatem grantu sprzętowego FNP

Finansowanie w kwocie ponad 480 000 złotych zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team. Umożliwi ono zakup specjalistycznego biomolekularnego skanera laserowego (Amersham Typhoon RGB Biomolecular Imager) wyposażonego w tryby detekcji fluorescencji, radioaktywności, densytometrii i chemiluminescencji.

dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, jest Kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Jego grupa realizuje projekty dotyczące replikacji i naprawy DNA u ludzi, bakterii i wirusów finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Nauki (NCN), European Molecular BIology Organization (EMBO) i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant). 
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do tych projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Przeczytaj więcej na stronie Zakładu Biologii Strukturalnej oraz na oficjalnej stronie Zespołu

dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, laureatem grantu sprzętowego FNP
Biuro Promocji