Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje - XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna w Gdyni

Trzydniowa konferencja pt. Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje odbywa się na platformie ZOOM, a współorganizowana jest przez cztery wiodące instytucje naukowe Trójmiasta: Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Politechnikę Gdańską, Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni a także Komitet Badań Morza PAN oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Głównym organizatorem na Wydziale Oceanografii i Geografii UG jest prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, wraz z zespołem z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii. Członkiem Komitetu Naukowego jest również dr hab. Waldemar Surosz prof. UG, który poprowadzi sesję referatową pt. Mikroorganizmy w środowisku morskim i biotechnologii.

Wśród tematów konferencyjnych pojawia się: bioróżnorodność i znaczenie ekologiczne mikroorganizmów wodnych, aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków, innowacyjne zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii, genomika, metagenomika i inne techniki stosowane w hydromikrobiologii oraz takie kwestie jak mikroorganizmy w środowisku morskim, wirusy – good or/and bad guys i mikroorganizmy patogenne i lekooporne.

Więcej informacji: https://hydromicro.pl/    

Zdjęcia z konferencji
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespól Prasowy UG