Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na UG - podsumowanie

Informatyka, Kryminologia, Filologia angielska oraz Psychologia – to, jak do tej pory cztery najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wybierane przez kandydatów na Uniwersytet Gdańskim podczas rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Uczelnia zaplanowała w tym roku przyjęcie blisko 12 tys. osób.

Lipcowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim dobiega końca, w kolejnych tygodniach, aż do końca września trwać będzie jeszcze nabór na niektóre kierunki, w tym: Cultural Communication na Wydziale Filologicznym (rejestracja trwa do 9 września), Etnofilologia kaszubska (gdzie rejestracja trwa do 14 września oraz na znaczną część kierunków prowadzonych na studiach drugiego stopnia (magisterskie).

Cieszy nas tak duże zainteresowanie ofertą studiów Uniwersytetu Gdańskiego. O przyjęcie na rok akademicki 2021/2022 aplikowało lub nadal ubiega się łącznie blisko 30 tys. kandydatów.

Informatyka hitem tegorocznej rekrutacji

- Informatyka - z liczbą blisko 16 kandydatów na miejsce  - jest absolutnym „hitem” i niewątpliwą niespodzianką obecnej rekrutacji. Bardzo duże zainteresowanie kandydatów sprawiło, że kierunek oferowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki dołączył do „czołówki” najpopularniejszych kierunków na UG – informuje Beata Królczyk.

20 najpopularniejszych kierunków na UG

Najpopularniejsze kierunki na UG w lipcowej rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolitych magisterskich, to: Informatyka (profil ogólnoakademicki) - 15,44 kandydatów na jedno miejsce, Kryminologia – 14,20 kandydatów na jedno miejsce, Filologia angielska – 12,43 kandydatów na jedno miejsce, Psychologia – 11,02 kandydatów na jedno miejsce, Skandynawistyka – 8,97 kandydatów na jedno miejsce.

Kolejne kierunki: Zarządzanie instytucjami artystycznymi menadżerska – 8,44, Produkcja form audiowizualnych – 8,20, Sinologia – 7,69,  Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 7,52., Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 7,15, Genetyka i biologia eksperymentalna – 6,85, Bezpieczeństwo narodowe – 6,53, Amerykanistyka – 6,40, Prawo – 6,36, Cultural Communication (5,56 kandydatów na jedno miejsce – na ten kierunek wciąż, do 9 września, trwa rejestracja), Finanse i rachunkowość – 5,45 kandydatów na jedno miejsce, Dyplomacja – 5,24, Zarządzanie – 5,06, Biotechnologia – 4,93 (27 lipca zostanie ogłoszona lista przyjętych).

Kolejne listy przyjętych ogłaszane będą zgodnie z harmonogramem, gdyż nadal prowadzony jest nabór na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Biura Rekrutacji

Nowości rekrutacyjne

Uniwersytet Gdański zaproponował w tym roku kilka rekrutacyjnych nowości, m.in. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - studia stacjonarne pierwszego stopnia, Produkcja form audiowizualnych - studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Quantum Information Technology - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim oraz Cultural Communication - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim.

Ofertę studiów w języku angielskim poszerzyły również specjalności na Wydziale Zarządzania: Business Informatics na kierunku Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim oraz Management na kierunku Zarządzanie - studia stacjonarne drugiego stopnia.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG