Platforma Research Internship Market

Pokłosiem programu mobilności naukowców (BARI) jest powstanie Platformy Research Internship Market służącej do wyszukiwania i umieszczania ofert badawczych na staże naukowe.

Realizacja pilotażowej fazy programu BARI obejmującej ponad 158 wnioskodawców, 182 oferty staży z 72 uniwersytetów i instytucji badawczych, 12 okresów aplikowania i 10 uczestniczących krajów z regionu Morza Bałtyckiego udowodniła, że program mobilności w zakresie staży badawczych jest wysoce pożądany i bardzo pomocny w wykorzystaniu potencjału badawczego w regionie Morza Bałtyckiego.

Biorąc pod uwagę, że wielu uczestników programu jako zaletę wymieniło łatwość znalezienia możliwości prowadzenia badań, uruchomiono Research Internship Market, gdzie można znaleźć oferty staży. W tym miejscu studenci zainteresowani odbyciem praktyk naukowych mogą znaleźć dostęp do ofert, a doktoranci, którzy chcą gościć studentów przy pracy nad swoimi projektami, znajdą sposób na zamieszczenie swoich ofert i ich wyeksponowanie. Każdy student będzie odpowiedzialny za samodzielne znalezienie źródła finansowania praktyki, na przykład poprzez opcje oferowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą na swojej uczelni, Erasmus + czy inne krajowe agencje finansujące.

Platforma dotyczy ofert dla studentów i doktorantów nauk przyrodniczych, społecznych i związanych z nauką o fotonach i neutronach.

Zachęcamy do zapoznania się z Research Internship Market.

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG