nauka
Pokłosiem programu mobilności naukowców (BARI) jest powstanie Platformy Research Internship Market służącej do wyszukiwania i umieszczania ofert badawczych na staże naukowe. Realizacja pilotażowej fazy programu BARI obejmującej ponad 158 wnioskodawców, 182 oferty staży z 72 uniwersytetów i instytucji badawczych, 12 okresów aplikowania i 10 uczestniczących krajów z regionu Morza Bałtyckiego udowodniła, że program…
współpraca
Rozpoczyna się ostatnia tura naboru w pilotażowym programie mobilności naukowców dla studentów i doktorantów BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships). ZASADY SKŁADANIA OFERT I APLIKOWANIA Program BARI przyznaje stypendia studentom studiów licencjackich i magisterskich z regionu Morza Bałtyckiego na realizację staży badawczych (1-3 miesiące) w projektach badawczych oferowanych przez…
nauka
W związku z przedłużeniem realizacji przez Uniwersytet Gdański projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse) uległy zmianie terminy i procedury naboru na staże naukowe wraz z przyznanym stypendium dla studentów w programie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships). Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją pandemiczną w Europie oraz restrykcjami dotyczącymi wyjazdów…
nauka
Od lutego 2020 trwa program mobilności naukowców realizowany w ramach projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem.   W pierwszej fazie projektu na specjalnym portalu BARI zebrane zostały oferty od doktorantów, oferujących miejsca stażowe w swoich projektach badawczych. Od 29 lutego portal otwarty jest dla studentów studiów magisterskich oraz licencjackich i…
nauka
W lutym 2020 rozpoczyna się program mobilności naukowców realizowany w ramach projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem.   Program o nazwie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) oferuje stypendia dla studentów z regionu Morza Bałtyckiego na realizację staży badawczych (1-3 miesiące) w projektach badawczych oferowanych…
nauka
W lutym 2020 rozpoczyna się program mobilności naukowców realizowany w ramach projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem.   Program o nazwie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) oferuje stypendia dla studentów z regionu Morza Bałtyckiego na realizację staży badawczych (1-3 miesiące) w projektach badawczych oferowanych…