Pilotażowy program mobilności naukowców dla studentów i doktorantów w projekcie Baltic Science Network

W lutym 2020 rozpoczyna się program mobilności naukowców realizowany w ramach projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem.  

Program o nazwie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) oferuje stypendia dla studentów z regionu Morza Bałtyckiego na realizację staży badawczych (1-3 miesiące) w projektach badawczych oferowanych przez doktorantów w dziedzinach:

  1. nauk fotonowych i neutronowych (Photon and Neutron Science)
  2. nauk przyrodniczych (Life Science)
  3. związanych z zagadnieniami państwa opiekuńczego (Welfare State) .

Doktoranci ww. obszarów będą oferować miejsca na staże w swoich projektach badawczych  studentom studiów licencjackich i magisterskich na specjalnie do tego celu stworzonym portalu BARI.

Zapraszamy zainteresowanych doktoratów do składania ofert stażowych, a studentów do ich wyszukiwania i aplikowania zgodnie z poniższym harmonogramem działań.

Harmonogram działań

01.02 –

23.02.2020

Otwarcie portalu BARI dla doktorantów, którzy po zarejestrowaniu, zamieszczają ofertę stażu w swoim projekcie badawczym, włącznie z opisem projektu.

24.02 – 28.02.2020

Ewaluacja ofert stażowych i opublikowanie ich w bazie portalu.

29.02 – 31.03.2020

Otwarcie portalu dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, rozpoczęcie przyjmowania aplikacji na wybrane przez nich oferty staży.

29.02 – 06.04.2020

Otwarcie portalu dla profesorów na wystawianie referencji.

11.04 – 19.04.2020

Ocenianie aplikacji przez doktorantów .

20.04 – 25.04.2020

Przyporządkowanie: administrator portalu umieszcza studentów w projektach stażowych i przydziela stypendia w oparciu o  naukowe osiągnięcia i poziom oceny przyznanej przez oferentów staży.

27.04-

08.05.2020

Wyniki: poinformowanie doktorantów oferujących staże oraz studentów aplikujących o wynikach selekcji.

01.06-

16.10.2020

Realizacja stażu: datę rozpoczęcia i czas trwania stażu ustalają doktoranci i wyłonieni studenci pomiędzy sobą

 

Osoby zainteresowane prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi programu oraz szczegółami znajdującymi się na stronie internetowej programu BARI.

Szczegóły projektu na stronie: www.baltic-science.org/bari/

informacji o procesie aplikowania udziela Pani Nina Akrami Flores email: bari@daad.de

 

belka z logotypami unijnymi
Biuro Promocji