Nabór na staże naukowe w programie BARI przedłużony do maja 2021

W związku z przedłużeniem realizacji przez Uniwersytet Gdański projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse) uległy zmianie terminy i procedury naboru na staże naukowe wraz z przyznanym stypendium dla studentów w programie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships).

Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją pandemiczną w Europie oraz restrykcjami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych, wszystkie oferty wyjazdowe są rozpatrywane indywidualnie w zgodzie z wytycznymi poszczególnych uczelni /instytucji badawczych. Program przewiduje również możliwość realizacji zdalnych lub hybrydowych form staży po indywidualnym uzgodnieniu.

Zapraszamy studentów i doktorantów UG do aplikowanie w programie BARI i do zapoznania się ze zmodyfikowanymi warunkami rekrutacji.

The Baltic Science Network Mobility Programme realizuje staże naukowe dla studentów z regionu Morza Bałtyckiego w obszarach:

Life Sciences, Photon & Neutron Science, Welfare State Staże badawcze w projektach doktorantów dla studentów studiów magisterskich I licencjackich w roku akademickim 2020/2021

Czas realizacji stażu pomiędzy sierpniem 2020 a lipcem 2021

Aplikowanie na początku każdego miesiąca pomiędzy lipcem 2020 a majem 2021

Doktorancie! Prowadzisz ciekawy projekt? Złóż propozycję stażu w swoim projekcie badawczym i przyjmij na staż studenta z regionu Morza Bałtyckiego!

Termin składania ofert projektów przez doktorantów

Lipiec 2020 - Maj 2021: 1. – 16. każdego miesiąca (12:00 CET – Central European Time)

Studencie! Zgłoś się na staż i zostań stypendystą programu BARI

Nabór wniosków studentów studiów licencjackich i
magisterskich

Lipiec 2020 - Maj 2021: 1. – 16. każdego miesiąca (12:00 CET – Central European Time)

 

Czteroetapowy proces składania wniosków i selekcji:

1. Doktorant (organizator stażu) składa ofertę projektu online na stronie internetowej portalu BARI.
2. Student studiów licencjackich/magisterskich (wnioskodawca) składa wniosek online na maksymalnie trzy
wybrane przez siebie projekty na portalu BARI.
3. Doktorant klasyfikuje otrzymane zgłoszenia.
4. Stażysta jest przydzielany na zasadzie "pierwszeństwa zgłoszeń" i w oparciu o dostępne środki finansowe.
Stażysta i organizator stażu mają dowolność w ustaleniu terminu odbycia stażu (powinien on zostać zrealizowany w
okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r., a czas jego trwania powinien wynosić od 2 do 12 tygodni).

Więcej informacji: www.baltic-science.org/bari
Pytania? bari@daad.de

Biuro Promocji