życie akademickie
Najzdolniejsi polscy studenci, ciekawi świata i zaangażowani społecznie, mają szansę odbyć praktyki w biurach parlamentarnych w USA i Wielkiej Brytanii, a tym samym poznać najważniejszych polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz świata biznesu na dwóch kontynentach. Wszystko to w ramach Transatlantic Future Leaders Forum - prestiżowego…
sea-eu
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mają okazję do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, organizowanych w ramach pilotażowej wersji programu praktyk i badań SEA-EU. Ci, którzy są obecnie na studiach licencjackich mogą odbyć kilkutygodniowe praktyki w zagranicznej firmie, a studenci będący na pierwszym roku studiów magisterskich będą mogli popracować nad…
nauka
W związku z przedłużeniem realizacji przez Uniwersytet Gdański projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse) uległy zmianie terminy i procedury naboru na staże naukowe wraz z przyznanym stypendium dla studentów w programie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships). Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją pandemiczną w Europie oraz restrykcjami dotyczącymi wyjazdów…