Kiedy fizyka łączy się ze sztuką. Grant dla naukowca z UG

instalacja

Instalacja artystyczna "Barwa i światło", Singapur 2019, Karolina Wojnowska-Paterek.

Prof. Tomasz Paterek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał amerykański grant FQXi. Przyznane środki umożliwią nawiązanie współpracy fizyków teoretycznych z artystami, a jej efektem będzie wykonanie mobilnej instalacji artystycznej zainspirowanej polaryzacją i fizyką kwantową.

Dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG zajmuje się fizyką kwantową i jej pograniczem z innymi dziedzinami nauki. Teraz należy do nich dopisać również pogranicze ze sztuką. Niedawno prof. otrzymał grant pt. “Podróże światła”, który został ufundowany przez Foundational Questions Institute (FQXi).

Otrzymane środki mają umożliwić nawiązanie współpracy fizyków teoretycznych z artystami, a jej efektem będzie wykonanie mobilnej instalacji artystycznej zainspirowanej polaryzacją i fizyką kwantową.

- Moim ulubionym tematem codziennej pracy są podstawy fizyki. Dziś opierają się one na dwóch filarach - fizyce kwantowej i teorii grawitacji Einsteina. Projektujemy eksperymenty, które mogą wykazać kwantowe cechy grawitacji i tym samym wskazać drogę do jednolitego opisu całej fizyki. Grant z FQXi jest poniekąd równoległy do moich zainteresowań naukowych i wspiera popularyzację idei kwantowych. Artystka stworzy dynamiczną przestrzeń ze szkła i światła, która będzie ilustrowała takie zjawiska kwantowe jak „bycie w kilku miejscach jednocześnie” czy granice podziału między obserwatorem a układem obserwowanym. Nie chcę powiedzieć za dużo. Spotkajmy się przy instalacji! - mówi prof. Tomasz Peterek.

Profesor T. Peterek bardzo ciekawie tłumaczy pomysł połączenia w swoim projekcie fizyki ze sztuką.

- Fizyka kwantowa znana jest z abstrakcyjnego sformułowania i nieoczekiwanych przewidywań. Zmusza do odrzucenia koncepcji, które wykształciliśmy poznając od dziecka makroskopowy świat wokół nas. Jej domeną stosowalności jest mikroświat, niedostępny bezpośredniemu działaniu zmysłów - wyjaśnia. - Sztuka może wypełnić tę lukę i poprzez odpowiednio spreparowaną przestrzeń dać odbiorcom wrażenia blisko odpowiadające ideom kwantowym - dodaje.

Więcej informacji na temat miejsca instalacji poznamy już wkrótce.

FQXi jest niezależną, finansowaną filantropijnie organizacją non-profit, prowadzoną przez naukowców dla naukowców, z Naukową Radą Doradczą.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG