III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

logo PSSCh

To już trzecia edycja konferencji studencko-naukowej, która ma na celu zwiększenie potencjału naukowego młodych ludzi nauki. III PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii.

W dniach 18-19 września 2021 r. Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizuje III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

III PSSCh jest skierowane dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne będzie dobrą okazją do zaprezentowania badań naukowych przez młodych naukowców oraz sposobem na powrót do normalności naukowej w czasie sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Podczas poprzedniej edycji młodzi prelegenci z 20 ośrodków naukowych z całej Polski, przedstawili 109 komunikatów z zakresu nauk ścisłych.

Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne - zarówno dla uczestników aktywnych jak i biernych. W ramach PSSCh młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań lub problem z zakresu tematów popularno-naukowych.

- Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, trzecia edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams – mówią organizatorzy III PSSCh.

Po zakończeniu Sympozjum zostanie utworzona Książka Abstraktów zawierająca streszczenia wszystkich wystąpień, natomiast uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający wygłoszenie komunikatu i udział w III Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym.

Więcej informacji oraz terminy rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia - www.pssch2021.pl

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG