Zmiany na Kampusie w Oliwie. Czekając na powrót studentów

Zmienia się przestrzeń na kampusie uniwersyteckim w Oliwie. Chcemy, aby Uniwersytet Gdański stawał się stopniowo przestrzenią coraz bardziej przyjazną otoczeniu społeczno – przyrodniczemu. Na trawnikach Kampusu pojawiły się niedawno drewniane ławy i  ławki. Uniwersytet zmienia też napis na Wydziale Nauk Społecznych od Al. Grunwaldzkiej wprowadzając odświeżone logo, ale też dostosowując się do uchwały krajobrazowej obowiązującej w Gdańsku.  

 

Uniwersytet Gdański jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce sklasyfikowaną w rankingach biorących pod uwagę realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stąd wielokrotnie Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski podkreślał jak ważna jest dla naszej uczelni idea uniwersytetu zielonego, otwartego, przyjaznego środowisku. Rektor, o czym warto przypomnieć, ukończył kierunek ochrona środowiska. Był też pomysłodawcą Ekoparku na Kampusie.  

Uniwersytet zaczął od zmian, które można było wprowadzić w najmniej kosztowny sposób – przy dawnym Rektoracie, w otoczeniu drzew i przy alei lip na ul. Bażyńskiego zamieszkało 5 pszczelich rodzin. Ich obecność nie wpływa na rozwój zagrożonych gatunków dzikich pszczół, które z powodzeniem mogą bytować wokół Ekoparku. W ostatnich dniach pojawiły się natomiast na terenach zielonych i wzdłuż dróg drewniane ławy oraz ławki ze stolikami. Część z nich ustawiono w formie małego amfiteatru. Było to możliwe dzięki nadleśniczemu panu Andrzejowi Przewłockiemu z Nadleśnictwa Kaliska, który przekazał nieodpłatne drewniane belki na wspomniane ławki.

Wkrótce rozpoczną się także prace nad uruchomieniem pierwszego na kampusie ogrodu deszczowego, którego działanie ograniczy spływ wód opadowych do kanalizacji.

Pieczę nad uniwersyteckimi terenami zielonymi powierzono doświadczonej biolożce, autorce podręczników szkolnych mgr Alinie Szlachetko.  

Przy okazji porządkowania spraw związanych z kampusem i jego otoczeniem okazało się, że Uniwersytet Gdański zobowiązany jest do zmiany napisu na budynku Wydziału Nauk Społecznych w taki sposób, aby dostosować go do wymagań uchwały krajobrazowej obowiązującej w Gdańsku.  

Uchwała uporządkowała krajobraz miasta. Zniknęły szpecące widok reklamy, ogromne napisy na budynkach. Ponieważ doszło też do zmiany logotypu uczelni – mogliśmy zmienić napis. – wyjaśnia Kanclerz mgr Jacek Jętczak. –  Nie chcieliśmy rezygnować z niego w ogóle, ponieważ wpisał się w krajobraz dzielnicy i informuje, że tu jest nasza uczelnia. Napis stał się częścią krajobrazu i chyba wszystkim brakowałoby go. 

Demontaż napisu z budynku WNS odbył się dzisiaj (10.09), montaż nowego planowany jest na następny tydzień. Jeszcze nie wiadomo co stanie się z poprzednim napisem. 

- Mamy kilka pomysłów – mówi Kanclerz Jacek Jętczak. – Realizacja ich zależy też od stanu w jakim są demontowane litery.  

Wkrótce na budynkach UG, które nie są objęte dofinansowaniem z tzw. projektów, zostaną zamontowane panele fotowoltaiki. – Utrzymanie tak dużych budynków pochłania wiele energii, którą dla dobra środowiska i oczywiście także, żeby obniżyć rachunki, chcemy pobierać ze źródeł alternatywnych – podsumowuje kanclerz uczelni.  

Tak duży Kampus jakim jest Kampus Oliwski Uniwersytetu Gdańskiego stwarza wiele możliwości wykorzystania pomysłów chroniących przyrodę, wspierających jej rozwój. Jednocześnie uczelnia wypełnia misję edukacji przyrodniczej.  

 

Fot. Arkadusz Smykowski/ZP
Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Zespół Prasowy