Pierwszoroczniacy na „adapciaku”. Integracja studentów

Jak co roku we wrześniu Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, którzy od pierwszego października rozpoczną naukę w naszej Uczelni. Zainteresowanie udziałem było bardzo duże jednak konieczność zachowania rygorów sanitarnych spowodowała, że udział mogło wziąć 80 studentów. Reprezentują wszystkie wydziały. Podczas kilku dni będą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących praw i obowiązków studenckich oraz zapoznają się z różnymi formami działalności studenckiej w Uniwersytecie Gdańskim, o ofercie skierowanej do studentów opowiedzą przedstawiciele Akademickiego Związku Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury Alternator natomiast o możliwości uzyskania stypendiów opowie kierownik Biura Stypendialnego Maciej Ciemny. Zachęcamy nowo przyjętych studentów do włączenia się do wymiany międzynarodowej w ramach projektu SEA-EU i innych.

Pierwszego dnia studentów odwiedzili przedstawiciele  władz uczelni Rektor prof. Piotr Stepnowski, rektor-senior prof. Bernard Lammek i prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Arnold Kłonczyński, którzy wręczyli uczestnikom pamiątkowe koszulki. W spotkaniu uczestniczyli również dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Tadeusz Dmochowski i prodziekan ds. studenckich Jacek Taraszkiewicz.

Obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów
oprac. ZP