Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna - ogólnopolska konferencja w UG

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy odbędzie się zdalnie w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Skierowana jest do logopedów, polonistów, nauczycieli wczesnej edukacji, pedagogów i psychologów.

W ramach konferencji zaplanowanej na 25 września 2021 r. wystąpią wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w kraju zajmujący się tematyką profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci. Gościem Honorowym konferencji będzie dr Anna Sołtys-Chmielowicz, uznana badaczka mowy dziecięcej, doskonały logopeda-praktyk, nauczyciel wielu pokoleń logopedów w Polsce.

Wśród gości, którzy wystąpią w czasie konferencji, znajdą się również: prof. dr hab. Mirosław Michalik; dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS; dr hab. Olga Jauer-Niworowska; dr hab. Marta Korendo prof. UP; dr hab. Anita Lorenc, prof. UW; dr hab. Anna Majewska-Tworek; dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS; dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP; dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP; dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ; dr Marlena Kurowska; dr Wojciech Lipski; dr Monika Łuszczuk; dr Izabela Malicka; dr Natalia Moćko; dr Kamila Potocka-Pirosz; dr Elżbieta Sadowska; dr Jakub Skrzek; dr Joanna Trzaskalik; mgr Aleksandra Boroń; mgr Anna Kruczyńska-Werner; mgr Ewa Przebinda.

Podczas konferencji odbędzie się promocja drugiego tomu monografii naukowej pt. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna, pod redakcją Anety Domagały i Urszuli Mireckiej (Gdańsk 2021, seria wydawnicza: Logopedia XXI wieku, redaktorzy serii: Stanisław Milewski, Ewa Czaplewska, wydawca: Harmonia Universalis).

Organizatorami konferencji są: Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Grupa Wydawnicza Harmonia.

Konferencja ma charakter zdalny. Odbędzie się na platformie MS Teams.

Więcej: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_logopedii/konferencje_i_aktualnosci

 

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy