"Prawo własności intelektualnej" – nowa publikacja, pomoc dla twórców, kadry akademickiej, studentów

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się właśnie książka pt. "Prawo własności intelektualnej", której autorem jest dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Autor jest adwokatem oraz polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, Wiceprezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

W publikacji, która ma charakter monografii naukowej z elementami podręcznika akademickiego, usystematyzowano i przystępnie omówiono zagadnienia prawa własności intelektualnej - prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zakres opracowania obejmuje m.in.: utwory w rozumieniu prawa autorskiego; przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne); przedmioty własności przemysłowej (w szczególności wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), jak również inne dobra niematerialne: know-how, firmę, nazwę przedsiębiorstwa, nazwy domen internetowych, bazy danych.

- Książka zawiera także zagadnienia procesowe związane z naruszaniem praw własności intelektualnej - informuje  autor dr Krzysztof Czub, z Wydziału Prawa i Administracji UG. - W publikacji znaleźć można liczne przykłady, ilustracje, tabele oraz wskazówki dotyczące sposobu ubiegania się o ochronę dóbr niematerialnych, a także wykonywania praw własności intelektualnej (w tym problematykę umów przenoszących prawa i umów licencyjnych) oraz ich ochrony.

Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla twórców, kadry akademickiej, studentów, doktorantów. Może też stanowić pomoc w procesie komercjalizacji i zarządzania własnością intelektualną uczelni.

 

książka
oprac.MNG/ZP