ULO - dziś i jutro. List Przewodniczącego Rady Programowej

Podziękowania za miniony rok i zapowiedź zmian, które wprowadzą nowe możliwości rozwoju kształcenia w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im Pawła Adamowicza w Gdańsku zawarł w liście skierowanym do rodziców i uczniów ULO nowo powołany Przewodniczący Rady Programowej ULO dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

 

Radę Programową ULO powołał Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który do współpracy na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju szkoły zaprosił Miasto Gdańsk i uczelnie Związku Fahrenheita Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską. Porozumienie w tej sprawie jeszcze w lipcu podpisała z UG Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kolejnym sygnatariuszem jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Jej doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych pozwoli usprawnić zarządzanie organizacją ULO, które w tej sytuacji – z trzema uczelniami wspierającymi i jednostka samorządową – ma szansę stać się nie tylko interdyscyplinarną, ale też największą tego typu placówką o bogatych i różnorodnych formach kształcenia.

Rada Programowa, na czele której stanął dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, zajmuje się koordynacją działań sygnatariuszy porozumienia oraz opiniowaniem wszystkich sfer funkcjonowania szkoły. Ważnym obszarem działalności rady jest rekomendowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji ULO i realizacji zadań programowych. Członkowie Rady będą wspierać liceum swoim doświadczeniem oraz ułatwiać kontakty z instytucjami, które reprezentowane są w Radzie.

Prorektor prof. Arnold Kłonczyński wystosował do uczniów i rodziców szkoły list, w którym podziękował za intensywną pracę, wyróżnienia i znakomite wyniki i podkreślił tez wagę ich działań społecznych: - Edukacja ekologiczna, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, otwartość na innych to wartości, które są zbieżna z naszymi uniwersyteckimi ideałami – napisał prof. Arnold Kłonczyński. Zwrócił też uwagę na warunki lokalowe i konieczność ich poprawy wynikającą z powiększania się liczby klas w ULO w kolejnych latach: - Cały czas pamiętamy również o konieczności stworzenia odpowiednich warunków lokalowych. Obecne przestrzenie są wystarczające na dzisiaj, ale gdy za rok przyjdą kolejne roczniki tak już nie będzie – pisze przewodniczący rady. - Jest to sprawa przyszłości, ale już teraz trzeba o nią zadbać, gdyż część budynków uczelni jest z powodu programów unijnych finansujących ich budowę, wyłączona z użytkowania innego niż dydaktyka uniwersytecka.

Przypomnijmy, że Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone w 2019 roku. Jeszcze przed jego powołaniem rozważano możliwość umieszczenia szkoły w budynku poza kampusem. Wówczas jednak koszt adaptacji możliwych budynków był znaczny, a naukę rozpoczęło 96 uczniów w czterech klasach. Obecnie do ULO uczęszcza 271 uczniów.

- Jestem przekonany, że Fundacja Pozytywne Inicjatywy, nasz sprawdzony partner, doskonale pokieruje rozwojem szkoły, wykorzysta potencjał uniwersytetu, skoordynuje wsparcie Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pozyska środki niezbędne do dalszego rozwoju ULO, które są poza prawnym zasięgiem UG – zwraca się prof. Arnold Kłonczyński i dodaje na zakończenie: - Wierzę, że wszystkie te działania wspomogą  rozwój uczniów i uczynią ULO najlepszą szkołą na Pomorzu.

 

List Przewodniczącego Rady Programowej ULO

 

oprac.MNG/ZP