Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku UG inauguruje rok akademicki

Zajęcia stacjonarne, mit o Europie, Victor Hugo, polityczność edukacji oraz koncert akordeonowy to tylko niektóre z punktów programu uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszego października o 11:00 ceremonię inauguracji otworzyła kierownik Biura GUTW UG mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska, która powitała wszystkich obecnych i na scenę zaprosiła Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab.  Arnolda  Kłonczyńskiego, prof. UG: - Miło mi przekazać, że te zajęcia, które planujemy, będą zajęciami w znakomitej większości stacjonarnymi  - ogłosił Prorektor. Z powrotu do zajęć zadowoleni   także uczestnicy uroczystości. - W tym wieku nie mamy dużo innych zainteresowań, więc w okresie pandemii nam tam tego brakło. Zdalnie to nie bardzo. Część wykładów można było słuchać, ale to nie to samo - mówi pan Jan, słuchacz  GUTW.  

W przemówieniu prorektor mówił o spojrzeniu na współczesną Europę poprzez pryzmat mitu greckiego: - Europa była  księżniczką, która urodziła się w krajach Fenickich; była córką króla Tyru i Sydonu, a więc Europa pochodziła z bliskiego wschodu – mówił prof. Arnold Kłonczyński, który nawiązał w ten sposób do wieloobszarowości nauki, ale też do faktu, że może ona nieść radość poznawania i takiej radości życzył słuchaczom GUTW UG.

Po przemówieniu nastąpiło wręczenie brązowego medalu Uniwersytetu Gdańskiego pani mgr Wandzie Klipo, która na GUTW-ie prowadzi zajęcia z języka rosyjskiego. Pani Wanda Klippo podziękowała za wyróżnienie i podkreśliła, że największą przyjemność sprawia jej uczenie innych. Dodajmy, że grupa uhonorowanych przez JM Rektora prof. Piotra Stepnowskiego długoletnich wykładowców i lektorów GUTW otrzymała medale w czerwcu podczas pikniku z okazji zakończenia roku.

Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, który zadał w tytule pytanie: “Czy edukacja jest polityczna?”. - Od razu odpowiadam, że tak. edukacja jest formą polityczną - powiedział profesor Instytutu Pedagogiki. Kolejne części wykładu były poświęcone uzasadnieniu politycznej natury edukacji i opisem trzech głównych nurtów, które na ową dziedzinę wpływają. - Te trzy doktryny konserwatywna, socjalistyczna i liberalna, wytwarzają taki horyzont wyobraźni. W PRL-u mieliśmy edukację konserwatywno-socjalistyczną, w tym samym czasie w USA wychowywano uczniów w sposób konserwatywno-liberalny - opowiadał prof. Tomasz Szkudlarek.

            Wykładowca zakończył swoje wystąpienie słowami: - Uniwersytet Trzeciego Wieku to jest najbardziej wolny uniwersytet jaki istnieje we współczesnej przestrzeni.

Z tym stwierdzeniem zgadza się słuchaczka pani Łucja, która podczas 13 lat uczestnictwa w GUTW ukończyła wiele kursów z różnych dziedzin. - W tej chwili, ponieważ w przyszłym roku będę miała 80 lat, zrezygnowałam z dodatkowych zajęć, ale jak chodziłam to chodziłam. Zaliczyłam kulturę Japonii, historię sztuki, komputer,  a języka angielskiego 5 lat uczyłam się od podstaw. - mówi pani Łucja.

Chodzę na brydża i na wykłady. Tu jest bardzo dobra opera pana Jerzego Snakowskiego, bardzo dobre są też wykłady krajoznawcze. Wcześniej chodziłem na język francuski - dodaje pan Jan.

Po wykładzie przyszedł czas na muzyczny akcent uroczystości. - W tym momencie kończymy część mówioną naszej uroczystości i zapraszam Państwa na koncert - powiedziała Magdalena Nieczuja-Goniszewską zapraszając na scenę prowadzącą koncert  panią Stanisławę Grażyńską i profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku akordeonistę Pawła Zagańczyka

- Victor Hugo powiedział, że muzyka wyraża to, czego nie da się ująć słowami, a co nie może zostać wypowiedziane - tymi słowami prowadząca  rozpoczęła część koncertową. Na początek muzyk zaprezentował aranżację Bogurodzicy w stylu argentyńskiego tanga. Następnie uczestniczący usłyszeli utwory Bacha, Chopina, Piazzoli oraz własne kompozycje prof. Pawła Zagańczyka, wirtuoza akordeonu.  Po wybrzmieniu ostatniego akordu Tango, S'il te plaît na sali rozległy się gromkie oklaskami, które zwieńczyły całą uroczystość.

 

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Uniwersytecie Gdańskim już od 17 lat. Słuchaczami GUTW UG jest 1500 osób z Trójmiasta i województwa w wieku od 60 do 90 lat. Oferta podstawowa to wykłady w 90 procentach prowadzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Gdańskiego, a w ofercie dodatkowej słuchacze mogą uczestniczyć w ponad 50 różnych zajęciach i warsztatach - w tym m.in.  uczyć się języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego. Ponadto poznają kulturę Japonii, historię sztuki, muzyki i filmu, religie świata. Biorą udział w zajęciach plastycznych, a ich obrazy wystawiane są na wernisażach m.in. w Oliwskim Ratuszu Kultury. Bardzo ważnym elementem jest gimnastyka - od jogi do nordic walking

Fot. Marcel Jakubowski
Marcel Jakubowski