Kaszuboznawcze wykłady monograficzne na UG

W tym roku dziesięciu prelegentów przybliży zainteresowanym problemy badań związanych z Kaszubami i kaszubszczyzną i języka kaszubskiego. Wykłady w ramach cyklu pt. Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie rozpoczynają się 4 października 2021, a potrwają do 14 grudnia.

VI edycja ogólnouczelnianych  kaszuboznawczych wykładów monograficznych na UG, przygotowano we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Do prezentacji wyników badań zaproszono naukowców z różnych ośrodków w Polsce i z zagranicy. Wykłady mają charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych, a finansowane są w ramach zadania Etnofilologia kaszubska ze środków MSWiA. 

Będzie to kolejny doroczny cykl wykładów kaszubologicznych na Wydziale Filologicznym UG. W ramach proponowanego co roku innego tematu dziesięciu prelegentów przybliża zainteresowanym  problemy języka kaszubskiego i Kaszubów w aspekcie badań różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, socjolingwistyki, etnologii, antropologii… - W tym roku oddajemy głos badaczom spoza Gdańska, aby zobaczyć kaszubszczyznę – język i kulturę – na tle innych języków mniejszości narodowych i etnicznych (języków zagrożonych wymarciem, języków rewitalizowanych) i na szerszym tle problemów społeczności, które tymi językami się posługują (w kontekstach historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych...) – informują organizatorzy.  

Więcej:

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG (narracjepogranicza.eu)

 

Harmonogram cyklu wykładów:

4.10.2021 Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Wprowadzenie - prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk) HISTORIA I SOCJOLOGIA

11.10.2021 Młodzi użytkownicy języka kaszubskiego. Ideologie językowe a proces rewitalizacji - prof. IS PAN dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa) SOCJOLINGWISTYKA

18.10.2021 Żëcé i przigòdë Remùsa w tłumaczeniu na język czeski. O przygodzie translatorskiej - prof. dr hab. Miloš Řezník (Warszawa/Chemnitz) HISTORIA I TRANSLATORYKA

25.10.2021 Wprowadzanie dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszościowych w Polsce. Przypadek języka kaszubskiego - prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński (Warszawa) SOCJOLOGIA

8.11.2021 Doświadczenia i postawy użytkowników języka kaszubskiego w świetle badań projektu Językowe antidotum / Language as a Cure (2018−2021) - prof. dr hab. Justyna Olko (Warszawa) SOCJOLINGWISTYKA

15.11.2021 (Nie)Zmieniający się język a tożsamość Kaszubów kanadyjskich - prof. dr Motoki Nomachi (Sapporo)JĘZYKOZNAWSTWO

22.11.2021 Gôdka lëdzy mòrza. O bogactwie językowym Półwyspu Helskiego -
prof. AJP dr hab. Lechosław Jocz (Gorzów Wielkopolski) JĘZYKOZNAWSTWO

29.11.2021 Językowa asymilacja na Kaszubach w II poł. XX wieku z perspektywy lingwistycznej antropologii - mgr Oleksandr Vasiukov, student PhD (Petersburg) ANTROPOLOGIA

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy