Wydział Chemii UG zaprasza na warsztaty chemiczne

W ramach Nocy Innowacji 2021 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się warsztaty, podczas których można będzie m.in. poznać działanie profesjonalnych sprzętów laboratoryjnych wykorzystywanych przez chemików na co dzień oraz zaznajomić się z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi w Katedrze Technologii Środowiska UG.

Jakie sekrety skrywają przed nami nowe technologie? Jakie innowacje tworzą polscy naukowcy? Próbą odpowiedzi na to pytanie będą wydarzenia organizowane w ramach ogólnopolskiej Nocy Innowacji, do której przyłączył się również Uniwersytet Gdański.

9 października 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00 w Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Piętro II Budynek G) odbędą się warsztaty chemiczne. Ich uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in. z działaniem profesjonalnych sprzętów laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną np. krótkie warsztaty związane ze spektroskopią (UV-Vis oraz w podczerwieni), podczas których samodzielnie można będzie zbadać wybrane substancje chemiczne.

Więcej informacji o warsztatach

Podczas Nocy Innowacji na Wydziale Chemii UG można będzie samodzielnie zbadać także właściwości fotokatalityczne ditlenku tytanu w modelowej reakcji fotodegradacji barwników tekstylnych.

- Wszelkie nowe materiały, które zostają zsyntezowane musza zostać odpowiednio scharakteryzowane pod kątem właściwości fizykochemicznych oraz morfologicznych. Do tego celu służy szereg technik i metod w połączeniu z nowoczesnym sprzętem – tłumaczy dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG. - Spektrofotometria w podczerwieni z transformacją fourierowską (FTIR) jest bardzo dobrą techniką do badania powierzchni różnorodnych materiałów zarówno cienkowarstwowych i ultracienkowarstwowych. Ogromną zaletą tej techniki jest bardzo duża czułość oraz rozdzielczość. Inna techniką do badania substancji służy spektroskopia UV-Vis, która jest stosowana w analizie jakościowej oraz ilościowej.

Uczestnicy warsztatów zostaną też zaznajomieni z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi w Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie powstają, dzięki możliwości druku 3D, m.in. nowe reaktory, prototypy i inne urządzenia. Tu prowadzone są również badania nad kropkami kwantowymi i ich wykorzystaniem do diagnostyki chemicznej, nad nowymi półprzewodnikami w technologiach oczyszczania powietrza i wody oraz stosowanych do generowania wodoru.

W Katedrze Technologii Środowiska działają trzy grupy badawcze – Grupa Fotokatalizy, której kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, Grupa Procesów Katalitycznych. Kierowana przez dr hab. Dagmarę Jacewicz, prof. UG oraz Grupa Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej, kierowana przez prof. dra hab. Adama Lesnera.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Obowiązuję wcześniejsze zapisy. Formularz rejestracyjny dostępny jest tu.

Noc innowacji odbywa się w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Cyfryzacji – największej inicjatywy technologiczno-edukacyjnej w Polsce, która rozpoczęła się 1 października. To prawdziwa okazja dla wszystkich, którzy z bliska chcą zobaczyć najnowocześniejsze technologie oraz odwiedzić miejsca, w których królują wyjątkowe rozwiązania.

Więcej informacji

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG