Medal, Kaszubi i UG

Medal Lecha Bądkowskiego przyznało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Uniwersytetowi Gdańskiemu za wkład w rozwój języka kaszubskiego oraz krzewienie kultury kaszubsko-pomorskiej.

 

Uczelnia otrzymała okolicznościowy medal od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdańsku w ramach obchodów Roku Lecha Bądkowskiego, a także z okazji 50-lecia UG.

- Cieszymy się że nasza uczelnia podejmuje różne prospołeczne inicjatywy jak dbałość o nasze regionalne dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza język i kulturę kaszubską – powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na UG. Dlatego podjął decyzję o zainicjowaniu i podjęciu przez Senat uczelni uchwały w sprawie działań UG w zakresie ochrony i rozwijania języka oraz kultury kaszubskiej. - Dzięki niej jasno zadeklarowaliśmy, że środowisko akademickie UG będzie nadal wspierało społeczność kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania i rozwoju języka, spuścizny historycznej, kultury – elementów dziedzictwa i tożsamości Kaszubów – dodał.

Medal Lecha Bądkowskiego przyznawany jest szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a autorem projektu jest Wawrzyniec Samp, rzeźbiarz.

Ewa K.Cichocka/ Zespól Prasowy UG