Frontiers in Psychology o działalności ACWP UG

Logo

W prestiżowym periodyku naukowym Frontiers in Psychology opisana została inicjatywa bezpłatnego wsparcia psychologicznego studentów Uniwersytetu Gdańskiego, zapoczątkowana przez psychologów WNS. - UG był jedną z pierwszych uczelni w Polsce oferujących taką pomoc podczas globalnej blokady pandemicznej COVID-19 w marcu 2020 roku - czytamy.

Ten artykuł to podsumowanie działań psychologów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach wolontariatu, na samym początku pandemii - czyli w marcu 2020 r., podjęli działania mające na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego.

Przeczytamy w nim o tym, co robiliśmy na początku, kiedy formalnie nie byliśmy jeszcze Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego, a działaliśmy jako wolontariusze UG, udzielając bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Nasze działania, w pierwszej fazie, opierały się przede wszystkim na połączeniu doświadczenia zawodowego i intuicji – mówi dr Agata Rudnik, dyrektor ACWP UG. - Sukcesem naszej inicjatywy jest powstanie Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Gdańskim, które działa od marca 2021 r. i w którym zarówno studenci, doktoranci i pracownicy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Przypomnijmy, że wciąż, ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne, spotkania z psychologami odbywają się głównie online (z wykorzystaniem Skype i Microsoft Teams). W zależności od indywidualnych potrzeb, konsultacje wymagają umówienia się na spotkanie. Osoby mają dostęp do trzech sesji, które mogą trwać do 50 minut. Istnieje także możliwość skorzystania z dyżurów walk-in poprzez Skype, które nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia.

- Coraz więcej osób ma potrzebę porozmawiania z psychologiem, szuka pomocy w rozwiązaniu swoich problemów, tych dużych i tych nieco mniejszych. To właśnie dla nich uruchamiamy Tydzień Zdrowia Psychicznego. Mamy nadzieję, że dzięki temu wiele osób poczuje się lepiej  - dodaje dr Agata Rudnik.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG