Ocena okresowa pracowników naukowych w UG

Trwające trzy dni, zakończone 13.10.2021, szkolenia dla członków komisji oceniającej to część wdrażanego w Uniwersytecie Gdańskim harmonogramu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich.  Ocena taka musi zostać przeprowadzona do 31 grudnia br. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Edukacji.

 

W Uniwersytecie Gdańskim, zgodnie ze zmienionym w marcu br. statutem, ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzona w roku 2021 obejmie okres 2017 – 2021.

- Nowe zasady, na których jest oparte funkcjonowanie uczelni w nowym systemie, zmiany stanu prawnego oraz pandemia powodują, że ocena okresowa nauczycieli akademickich nie jest obecnie zadaniem łatwym – mówi Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Z tego względu z prorektorami opowiadamy się za dalece zaawansowaną indywidualizacją ocen okresowych i dokonywaniem ich przy uwzględnieniu szczególnych warunków społecznych, pandemicznych i prawnych, które niewątpliwie odbijają się także na sytuacji nauczycieli akademickich. Zasadniczy ciężar decyzji w indywidualnych sprawach, będzie więc spoczywać na komisjach oceniających – dodaje Rektor.

Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki ocena okresowa nauczycieli akademickich na wszystkich uczelniach musi być przeprowadzona do 31 grudnia 2021 roku - Uczelniana Komisja Oceniająca UG określiła 16 września harmonogram działań.  I tak w dniach 11-13 października br. odbyły się szkolenia w formie hybrydowej dla członków komisji oceniających. Spotkania otwierała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, która podkreślała wpływ oceny pracowników na rozwój kadr Uniwersytetu Gdańskiego w przyszłości. Zawiłość przepisów prawnych wyjaśniał Marcin Brzeski z Biura Prawnego UG. Prowadzących merytorycznie wspierała dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG z Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG.

Posiedzenia komisji oceniających będzie obserwowała Rzecznik ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG oraz jej dwóch Zastępców: dr hab. Magdalena Błażek oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. UG.

Zakończenie oceny w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu powinno nastąpić do dnia 30 listopada 2021 roku.

 

Harmonogram działań w Uniwersytecie: https://ug.edu.pl/o-uczelni/wladze/senat-uniwersytetu-gdanskiego/komisje-senackie-i-uczelniane-na-ug/uczelniana-komisja-oceniajaca-ug

Informacja na stronie MNiE: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/do-31-grudnia-2021-r-konieczna-ocena-okresowa-nauczycieli-akademickich

oprac.MNG/ZP